Nacházíte se: Úvod> Oddělení> Naučná> Literatura faktu>Elektronická kniha Karel starší ze Žerotína

Karel starší ze Žerotína [E-kniha]

Don Quijote v labyrintu světa

Tomáš Knoz

Popis: Elektronická kniha, 368 stran, bez zabezpečení DRM, ePUB ePUB, Mobi Mobi, PDF PDF, česky - více

Naše cena dnes: 188 Kč

Cena je včetně DPH 21 %
(Cena bez DPH činí 155 Kč)

Mám zájem
Není v prodeji
Není v prodeji
U titulu vypršela licence.

Anotace

Jednou z nejvýznamnějších osobností našich dějin 1. poloviny 17. století je bezpochyby Karel starší ze Žerotína, neformální vládce Moravy, diplomat, kulturní a náboženský mecenáš. Monografie brněnského historika, docenta historie na Masarykově univerzitě Tomáše Knoze, přibližuje postavu mocného velmože z mnoha stran a zasazuje jeho nejednoznačnou osobnost do bohatého a přitažlivého obrazu rozbouřené doby, v níž bylo Karlu staršímu ze Žerotína dáno žít. T. Knoz se věnuje Karlovu výjimečnému vzdělání, nabytému v předních střediscích humanistické učenosti, i jeho neobyčejně intenzivním cestám po Evropě, kariéře válečné i politické. Můžeme sledovat Karlovu účast při utváření zemského práva i jeho angažmá ve stavovském povstání, kdy mu připadla nevděčná role „mezi dvěma stranami“, s vazbami jak na odbojnou nekatolickou šlechtu, tak na císařský dvůr. Karel starší ze Žerotína, přední šlechtický stoupenec Jednoty bratrské, zůstal své víře přes všechny dějinné zvraty věrný – podporoval osobně mladého duchovního Jednoty Jana Amose Komenského, poskytoval na svých panstvích ochranu bratrským duchovním a i po Bílé hoře tak po jistou dobu udržoval stav předbělohorské náboženské tolerance. Rozporuplné a složité vztahy poutaly Žerotína ke skupině pobělohorských vítězů, například ke kardinálovi Františku z Dietrichsteina nebo Karlovu švagru, generalissimu Albrechtovi z Valdštejna. V závěru života se Karel starší na krátký čas odebral do exilu ve slezské Vratislavi, poslední dny mu však bylo dopřáno strávit ve vlasti. Významné místo v životě Karla staršího ze Žerotína zaujímá jeho činnost coby mecenáše kulturních a uměleckých děl, stavitele zámků, podporovatele literární tvorby a budovatele knihovny výjimečné velikostí i uspořádáním. Práce T. Knoze neopomíjí ani tyto stránky osobnosti muže vpravdě renesančního záběru, stejně jako jeho svět vnitřní, víru a zbožnost. Hlavním pramenem monografie je soubor korespondence Karla staršího, zahrnující stovky dopisů adresovaných často nejvýznamnějším myslitelům a teologům tehdejší Evropy. I díky tomu se čtenáři dostane jedinečné příležitosti poznat složitou a mnohostrannou osobnost moravského šlechtice – Dona Quijota ve spletitém labyrintu světa krizového období našich dějin.

Zákazníci, kteří si koupili tento titul, koupili také

Recenze

Podělte se s ostatními o svoje myšlenky:

Napsat vlastní recenzi

Uživatelské recenze

Průměrné hodnocení:

Pětihvězdičkové vylíčení člověka a doby

Jakub, Praha, 29.12.2008

(Toto je kvalitní recenze)
Je nutno předeslat, že v případě recenzované publikace nejde o biografii v onom tradičním slova smyslu, tedy narozen v... - zemřel v... Jedná se o portrét doby a lidí v ní žijících. Také proto kniha o jednom z nejvýznamnějších Moravanů tak poutá, také proto ten, kdož se rozhodne pustit se po stopách pána ze Žerotína jen nerad opouští krajinu manýristické střední Evropy, nad níž se zvolna stmívá. Jednou z příčin, proč je louskání knihy opojné a vábné, je nicméně hlavní postava knihy. Pokud někdo stále hledá toho, kdo by mohl být předlohou Cervantesovu smutnému rytíři Donu Quijotovi, může si zvolit právě bratrského šlechtice. Musím bez valného přehánění přiznat, že jsem dlouho nečetl příběh intelektuála, takřka pansofického vzdělance, veleschopného a chytrého politika a rovněž charakterního člověka se smyslem pro humor - v Žerotínově případě se ty poslední charakteristiky vskutku nevylučovaly -, jehož dílo by bylo ještě dlouho před jeho smrtí obráceno v prach. Ano, je to jímavý příběh, chytlavý tím spíš, že šlo o skutečnou žijící osobnost a nikoliv románovou postavu, byť jakkoliv geniálně 'porozenou'. Zatímco Don Quijote bojoval s větrnými mlýny, Karel starší ze Žerotína zápasil s blbostí (ta je vskutku věčná a nesmrtelná), intolerancí, nadutostí a neschopností. Je zřejmé, že tento svůj zápas nemohl vyhrát... To je tedy hlavní - a doplňme, že veskrze velmi kladný - hrdina. Když se ke zmíněnému přídá jazyková obratnost autorova a z ní vyplývající čtivost celého dílka, je plný počet hvězdiček adekvátním ohodnocením. Čtivosti a kromobyčejné poutavosti napomáhá, dle mého, též chytře pojatá struktura knihy. Jak již naznačeno výše, nejde o klasickou biografii. Tomáš Knoz nevypráví pouze historii jednoho - byť výjimečného - pozdně renesančního aristokrata obligátně chronologicky, od začátku do konce, nýbrž jako jednohubky vybírá jednotlivé stěžejní kapitoly Žerotínova života. A to tak, že se jim věnuje vskutku pečlivě. Kupříkladu kapitoly 'Zámek jako otevřená kniha' či 'Knihovna jako duchovní inspirace' jsou precizními kulturně-historickými mikrosondami. Text není zbtyečně ředěn ničím dalším, co by nekorespondovalo s tématem té či oné části. Pokud čtenář hledá informace o rodinném životě šlechtice (potažmo všech šlechticů přelomu 16. a 17. století) či o náboženských problémech, jsou pro něj napsány samostatné, tématicky zaměřené části 'Zakládání rodiny', resp. 'Jednota bratrská'. Ve výsledku proto čtenář dostane snad ještě více, než čekal. Nejenže PŘIČICHNE k době a zapamatuje si pár dalších významných lidí a dat - on se přímo PONOŘÍ! Na posledních stranách pak přichází těžké loučení s knihou, spolu s potichu vyslovovaným přáním: VÍCE TAKOVÝCH KNIH!!!

Tomáš Knoz

 
zavřít