Petr Lavický

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.

Český právník, který se mimo výuky na vysoké škole věnuje i psaní knih tykajících se práva. Nejvíce se zaobírá prací z občanského práva hmotného.

Věnuje se především civilnímu právu procesnímu; ze soukromého práva zejména tématům spadajícím do obecné části soukromého práva a problematice společných závazků.

Nahoru