Nejprodávanější e-knihy - únor 2019 - světové dějiny

Utajená zákulisí
(2x)
Kniha rozkrývá pozadí o politické geografii rozhodujících diplomatických postupů při přípravě a průběhu transformačního procesu se zvláštním zaměřením na stav a předpokládaný vývoj bezpečnostního prostředí.
světové dějiny

Utajená zákulisí

139 Kč
Japonsko
Kniha načrtává hlavní linie vývoje japonské civilizace od vzestupu císařského dvora, přes středověk s dominující vojenskou vrstvou, složitou moderní dobu s četnými zvraty až po současnost.
světové dějiny

Japonsko

50 Kč
Írán
Kniha přináší přehledné dějiny Íránu od dob starověké Persie až po současnost. Text uzavírá encyklopedické heslo, přehled vzájemných vztahů i aktuální rady pro případné návštěvníky, turisty i obchodníky.
světové dějiny

Írán

50 Kč
Zrod českého státu 568-1055
(8x)
Autor ve své práci zasazuje dějiny slovanského etnika na našem území do širšího kontextu evropských politických, hospodářských, kulturních i náboženských dějin.
světové dějiny

Zrod českého státu 568-1055

147 Kč
Postupim a Československo
Publikace vyvrací řadu mýtů vážících se k různým aspektům poválečného vývoje v Československu, především pak ten, že vyhnání německé menšiny bylo důsledkem rozhodnutí velmocí, kterému se naše vláda jen "podřídila".
světové dějiny

Postupim a Československo

80 Kč
Výmarská republika
Autorka analyzuje příčiny ztroskotání výmarské demokracie na vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní rovině od konce první světové války do jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem v lednu 1933.
světové dějiny

Výmarská republika

160 Kč
Etiopie
(1x)
Kniha obsahuje přehled historie jedné z nejzajímavějších afrických zemí.
světové dějiny

Etiopie

50 Kč
Maďarsko
Profesor hungaristiky na brněnské Masarykově univerzitě sestavil stručný ale faktograficky nabitý přehled dějin Maďarska od příchodu uherských kmenů do Karpatské kotliny až po současnost.
světové dějiny

Maďarsko

50 Kč
Morava
První ze svazků, který není zasvěcen současnému státnímu útvaru, ale historickému území, je příznačně věnován Moravě.
světové dějiny

Morava

80 Kč
Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě
První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás.
světové dějiny

Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě

280 Kč
Zobrazuji 121 - 130 z 133 položek
<< < 1 .. 11 12 13 14 > >>