Nejprodávanější knihy - únor 2019 - archeologie

Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele -10%
Nová kniha z pera docenta Evangelické teologické fakulty UK se zabývá dějinami starověkého Izraele na základě archeologických dokladů, biblických textů a dalších písemných pramenů.
archeologie

Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele

349 Kč
314 Kč
Chebsko v raném středověku
Publikace je vystavěna na komplexní revizi pramenné báze i rozboru dosavadních badatelských přístupů.
archeologie

Chebsko v raném středověku

369 Kč
Eudaimon -10%
Svazek Eudaimón předkládá široké odborné čtenářské obci soubor příspěvků z mezinárodní konference "Contacts, Migrations and Climate Change" uspořádané v květnu 2015 u příležitosti životního jubilea prof. Jana Bouzka.
archeologie

Eudaimon

890 Kč
801 Kč
Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika -10%
Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog.
archeologie

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika

320 Kč
288 Kč
Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách -10%
Kniha shrnuje údaje o více než 900 pravěkých a raně středověkých depotech nalezených v Čechách, počínaje hromadnými nálezy kamenných nástrojů z mladší doby kamenné a konče denárovými poklady první poloviny 11. století.
archeologie

Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách

950 Kč
855 Kč
Olomoucký hrad v raném středověku II. -93%
Publikace přibližuje výsledky archeologicého průzkumu Olomouckého hradu v letech 1972-1995.
archeologie

Olomoucký hrad v raném středověku II.

221 Kč
16 Kč