Nejprodávanější tituly - červenec 2019 - náboženství a sekty

Pád vzhůru -10%
(1x)
Františkánský duchovní exercitátor a zakladatel Centra pro akci a kontemplaci ve své knize umožňuje pochopit zdánlivý paradox, jak se naše prohry a neúspěchy mohou stát podkladem pro další duchovní růst.
náboženství a sekty

Pád vzhůru

198 Kč
178 Kč
České bádání o náboženství ve 20. století -10%
Kniha představuje první systematickou národní "archeologii" vědeckého studia náboženství, poodkrývá jeho podmíněnost osobním přesvědčením a také realitu vědeckého života, jenž často podléhal politickým a celospolečenským zájmům.
náboženství a sekty

České bádání o náboženství ve 20. století

279 Kč
251 Kč
Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století -10%
Předkládaný slovník se časově omezuje na poslední století s akcentem na období od první světové války po současnost.
náboženství a sekty

Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století

495 Kč
446 Kč
Osm teorií náboženství -10%
(2x)
Palsova kniha se ihned po svém vydání v Oxford University Press stala vyhledávaným úvodem do studia náboženství a dnes je na světových universitách pokládána za osvědčenou učebnici, z níž čerpají své znalosti studenti religionistiky i dalších oborů.
náboženství a sekty

Osm teorií náboženství

390 Kč
351 Kč
Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity -10%
Studie zkoumá vztah hinduismu, okultismu a theosofie během procesu vytváření nové detradicionalizované formy religiozity v českém i evropském kontextu.
náboženství a sekty

Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity

340 Kč
306 Kč
Lži o bohu, kterým věříme -10%
Slavný bestsellerový romanopisec Paul Young bývá často za své názory na boha označován za kacíře. V této knize představuje dvacet osm běžně užívaných společenský názorů na boha, které považuje za nesprávné a které nás od jeho podstaty oddalují.
náboženství a sekty

Lži o bohu, kterým věříme

259 Kč
233 Kč
Malé kompendium světových náboženství -15%
Dvanáct bohatě ilustrovaných kapitol, doplněných přehledy s nejdůležitějšími body, provede čtenáře dvanácti světovými náboženstvími, od křesťanství po šintoismus.
náboženství a sekty

Malé kompendium světových náboženství

249 Kč
212 Kč
Obrazy z kulturních dějin americké religiozity
Přehledné aktuální charakteristiky hlavních zdrojů a typů americké zbožnosti.
náboženství a sekty

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity

158 Kč
Starověká náboženství
První vydání populární učebnice religionistiky.
náboženství a sekty

Starověká náboženství

245 Kč