Nejprodávanější e-knihy - červenec 2019 - rodina a dítě

Na cestě od lilie k růži
Publikace o netradičně tradicionalistické metodě výchovy, založené na zásadách waldorfské pedagogiky a čerpající z duchovního odkazu českého pedagoga Přemysla Pittera, je určena všem, kdo pečují o děti předškolního věku.
rodina a dítě

Na cestě od lilie k růži

135 Kč
Péče o nejmenší
Málokterá oblast veřejné politiky je opředena tolika mýty jako péče o malé děti. Tyto mýty blokují rozvoj společenské diskuse, která by se opírala o poznatky soudobých mezinárodně uznávaných vědeckých studií více než o ideologické argumenty.
rodina a dítě

Péče o nejmenší

225 Kč
Jak vychovat sebevědomé dítě
Úspěšný český psycholog se snaží dobrat odpovědi na stále živou otázku rodičů, pedagogů a psychologů: Co lze u dítěte chápat jako zdravé sebevědomí? Hledání odpovědi přirozeně vede k tématu výchovy a jejího vlivu na osobnost dítěte.
rodina a dítě

Jak vychovat sebevědomé dítě

169 Kč
Speciální pedagogika v praxi
Kniha je určená studentům pedagogických věd a psychologie na SŠ i VŠ, začínajícím speciálním pedagogům, poradenským a školním psychologům, učitelům prvního i druhého stupně a také rodičům a prarodičům dětí se SPUCH.
rodina a dítě

Speciální pedagogika v praxi

254 Kč
Komunikace dětí předškolního věku
Podívejte se spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu.
rodina a dítě

Komunikace dětí předškolního věku

297 Kč
Sociální pedagogika
Kniha se zaměřuje zejména na oblasti, jako je vliv prostředí a výchovy, sleduje dále rozmanitost výchovných vlivů jednotlivých sociálních prostředí a koncentruje se na některé činnosti, v nichž se realizuje sociálně pedagogická praxe.
rodina a dítě

Sociální pedagogika

254 Kč
Výukové metody v pedagogice
Jedinečný didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod - jejich vývojem a klasifikací.
rodina a dítě

Výukové metody v pedagogice

195 Kč
Vývoj dítěte do jednoho roku
Celobarevná publikace úspěšného pediatra seznamuje rodiče měsíc po měsíci s psychomotorickým vývojem dítěte od narození do prvních narozenin.
rodina a dítě

Vývoj dítěte do jednoho roku

254 Kč
Inkluzivní vzdělávání
Monografie je věnována pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení.
rodina a dítě

Inkluzivní vzdělávání

271 Kč
Neklidné a nesoustředěné dítě
Publikace by měla přispět k tomu, aby hyperaktivní děti přestaly být neřešitelným problémem - včasné a správné výchovné vedení hyperaktivního dítěte může nejen zmírnit problémy, které tyto děti mají, ale některým i předejít.
rodina a dítě

Neklidné a nesoustředěné dítě

271 Kč
Zobrazuji 21 - 30 z 34 položek
<< < 1 2 3 4 > >>