Nejprodávanější tituly v roce 2019 - náboženství a sekty

Pád vzhůru -10%
(1x)
Františkánský duchovní exercitátor a zakladatel Centra pro akci a kontemplaci ve své knize umožňuje pochopit zdánlivý paradox, jak se naše prohry a neúspěchy mohou stát podkladem pro další duchovní růst.
náboženství a sekty

Pád vzhůru

198 Kč
178 Kč
Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století -10%
Předkládaný slovník se časově omezuje na poslední století s akcentem na období od první světové války po současnost.
náboženství a sekty

Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století

495 Kč
446 Kč
České bádání o náboženství ve 20. století -10%
Kniha představuje první systematickou národní "archeologii" vědeckého studia náboženství, poodkrývá jeho podmíněnost osobním přesvědčením a také realitu vědeckého života, jenž často podléhal politickým a celospolečenským zájmům.
náboženství a sekty

České bádání o náboženství ve 20. století

279 Kč
251 Kč
Osm teorií náboženství -10%
(3x)
Palsova kniha se ihned po svém vydání v Oxford University Press stala vyhledávaným úvodem do studia náboženství a dnes je na světových universitách pokládána za osvědčenou učebnici, z níž čerpají své znalosti studenti religionistiky i dalších oborů.
náboženství a sekty

Osm teorií náboženství

390 Kč
351 Kč
Hebrejské člověkosloví -10%

Hebrejské náboženské myšlení je v tomto spise načrtnuto v konturách poutnického charakteru lidské existence, víry jakožto spolehnutí na jistotu Pravdy s eschatologickým výhledem do Božího království.

náboženství a sekty

Hebrejské člověkosloví

177 Kč
159 Kč
Lži o bohu, kterým věříme -10%
Slavný bestsellerový romanopisec Paul Young bývá často za své názory na boha označován za kacíře. V této knize představuje dvacet osm běžně užívaných společenský názorů na boha, které považuje za nesprávné a které nás od jeho podstaty oddalují.
náboženství a sekty

Lži o bohu, kterým věříme

259 Kč
233 Kč
Obrazy z kulturních dějin americké religiozity -20%
(1x)
Přehledné aktuální charakteristiky hlavních zdrojů a typů americké zbožnosti.
náboženství a sekty

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity

158 Kč
126 Kč
Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity -82%
Studie zkoumá vztah hinduismu, okultismu a theosofie během procesu vytváření nové detradicionalizované formy religiozity v českém i evropském kontextu.
náboženství a sekty

Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity

340 Kč
62 Kč
Ne v Božím jménu - Jak čelit náboženskému násilí -10%
Navzdory prognózám o trvale postupující sekularizaci se 21. století stává svědkem prudkého vzestupu náboženského extremismu a násilí páchaného v Božím jménu.
náboženství a sekty

Ne v Božím jménu - Jak čelit náboženskému násilí

349 Kč
314 Kč
Korejská náboženství -10%
(2x)
Kniha Korejská náboženství je výběrem z textů dokladujících vývoj duchovních představ obyvatel Korejského poloostrova od starověku až po současnost.
náboženství a sekty

Korejská náboženství

340 Kč
306 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 26 položek
1 2 3 > >>