Nejprodávanější tituly v roce 2019 - medicína

Obrazový atlas chorobných stavů
V souboru více než 300 barevných fotografií jsou představeny patologické fyzikální nálezy běžných onemocnění, s nimiž se setkávají v každodenní praxi praktičtí lékaři, všeobecní internisté a lékaři řady dalších interních a chirurgických oborů.
medicína

Obrazový atlas chorobných stavů

543 Kč
Rekonstrukce prsu po mastektomii
Autoři popisují nejčastěji používané chirurgické metody rekonstrukce prsu za použití jak implantátů, tak vlastní živé tkáně. Vycházejí především z vlastních zkušeností a podmínek zdravotní péče v České republice.
medicína

Rekonstrukce prsu po mastektomii

365 Kč
Taneční terapie a hlubinná psychologie -10%
Joan Chodorowová, přední taneční terapeutka a jungiánská analytička, podrobně zkoumá zdroje, teorii a praxi tanečně-pohybové terapie jako aktivní imaginace.
medicína

Taneční terapie a hlubinná psychologie

269 Kč
242 Kč
Traumatologie orofaciální oblasti
Zcela přepracované, doplněné a aktualizované vydání této velmi úspěšné publikace, která je určena zejména jako učební text pro studující medicíny.
medicína

Traumatologie orofaciální oblasti

269 Kč
Fyziologie
Fyziologie pro studenty zdravotnických oborů je určena všem studentům nelékařských zdravotnických oborů i oborů sociálně-zdravotních, které jsou realizovány na vyšších odborných školách a v bakalářských a magisterských programech vysokých škol.
medicína

Fyziologie

200 Kč
Onemocnění karotid a velkých cév aortálního oblouku
Autoři se rozhodli pro sepsání této nové monografie, přesto, že na našem knižním trhu existují i další publikace zabývající se stejnou či podobnou tematikou.
medicína

Onemocnění karotid a velkých cév aortálního oblouku

208 Kč
Psychiatrická ošetřovatelská péče
První učebnice, která vyčerpávajícím způsobem pokrývá problematiku ošetřovatelské péče v psychiatrii, je určena nejen studentům a učitelkám ošetřovatelství na všech stupních vzdělávání, ale také sestrám v praxi.
medicína

Psychiatrická ošetřovatelská péče

229 Kč
Současný výzkum psychoterapie
V souladu se současnými trendy zkoumání konkrétního přínosu psychoterapie autor představuje čtenáři metody objektivního posouzení její prospěšnosti a přibližuje různé nástroje pro zmapování výsledků jejího působení.
medicína

Současný výzkum psychoterapie

150 Kč
Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi
Kniha poskytuje základní poznatky ve zdravotnicky velmi důležitém oboru a spolu s ním úzce spjaté legislativní a medicínsko-právní problematice. Jejich znalost je v moderním a právním státě zcela nezbytná nejen při vlastním výkonu zdravotní péče.
medicína

Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi

310 Kč
Vnitřní lékařství pro stomatology
Tuto základní učebnici v oboru ocení nejen studenti stomatologie, ale pro svou stručnost, přehlednost a výstižnost je přínosem jak pro mediky obecně ale i pro mladé lékaře všech zaměření.
medicína

Vnitřní lékařství pro stomatology

407 Kč
Zobrazuji 861 - 870 z 876 položek
<< < 1 .. 85 86 87 88 > >>