Nejprodávanější tituly - říjen 2020 - Asie

Japonsko
Kniha načrtává hlavní linie vývoje japonské civilizace od vzestupu císařského dvora, přes středověk s dominující vojenskou vrstvou, složitou moderní dobu s četnými zvraty až po současnost.
Asie

Japonsko

50 Kč
Pokřtěni ohněm -10%
Autor na základě detailní práce s prameny, z nichž ty nejdůležitější zpřístupňuje čtenářům v komentovaném českém překladu, nastiňuje vývoj katarské náboženské kultury a zabývá se i jednotlivými katarskými rituály.
Asie

Pokřtěni ohněm

398 Kč
358 Kč
Dějiny Čínské lidové republiky 1949—2018 -10%
(12x)
Kniha zachycuje dějiny Čínské lidové republiky od jejího založení až do současnosti.
Asie

Dějiny Čínské lidové republiky 1949—2018

469 Kč
422 Kč
Dějiny státu Izrael -15%
Monografie z pera předního znalce problematiky dějin Izraele z roku 2008, kterou její autor pro české vydání aktualizoval ke stavu roku 2012.
Asie

Dějiny státu Izrael

268 Kč
228 Kč
Afghánistán - stručná historie států -10%
Přední znalec problematiky tohoto regionu, orientalista doc. J. Marek se ujal vylíčení pohnutých dějin této hornaté země, která vždy žárlivě střežila svou samostatnost od dob starověku po současnost.
Asie

Afghánistán - stručná historie států

100 Kč
90 Kč
Čína - stručná historie států -10%
Druhý svazek edice je zasvěcen dějinám Číny, které svou více než 4 000 let dlouhou kontinuitou a svébytnou civilizací představují ojedinělý světový fenomén.
Asie

Čína - stručná historie států

195 Kč
176 Kč
Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa -10%

Odorik z Pordenone, františkánský misionář narozený (podle tradice) ve Villanově nedaleko Pordenone v Itálii, patří mezi nejvýznamnější osoby, které putovaly ve 13. a 14. století do Číny.

Asie

Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa

695 Kč
626 Kč
Pod vycházejícím sluncem -10%
Publikace se zabývá otázkou průběhu, vývoje a proměnlivosti korejsko-japonských vztahů v 19. a 20 století s odkazem na rozvoj vzájemného postoje v 21. století.
Asie

Pod vycházejícím sluncem

369 Kč
332 Kč
Regionální řád a mocnosti Blízkého východu
(1x)
Blízký východ je vysoce nestabilním a konfliktním regionem, tedy oblastí častého výskytu mezistátních i vnitrostátních konfliktů a s tím spojené spirály zbrojení a napjatých vztahů mezi státy.
Asie

Regionální řád a mocnosti Blízkého východu

199 Kč
Babylónie - stručná historie států
Kniha je věnována dějinám a kultuře jedné z nejpozoruhodnějších světových civilizací, která se rozvíjela ve starověké Mezopotámii – jako dědička Sumeru – od počátku 2. tisíciletí před Kr. až po její pád.
Asie

Babylónie - stručná historie států

50 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 14 položek
1 2 > >>