Nejprodávanější e-knihy - prosinec 2021 - středověk

Zrod českého státu 568-1055
(8x)
Autor ve své práci zasazuje dějiny slovanského etnika na našem území do širšího kontextu evropských politických, hospodářských, kulturních i náboženských dějin.
středověk

Zrod českého státu 568-1055

147 Kč
Stěhování národů
(2x)
Historická práce sleduje dramatické období evropských dějin na rozhraní starověku a novověku.
středověk

Stěhování národů

198 Kč
Hříchy a vášně přemyslovských králů
V knize Hříchy a vášně přemyslovských králů nahlíží známý spisovatel a publicista Jan Bauer na přemyslovské krále (a jejich předchůdce knížata) nejen jako na historické osobnosti, ale hlavně jako na muže z masa a kostí.
středověk

Hříchy a vášně přemyslovských králů

135 Kč
Triadické výnosy irské
Sbírka irských triád z 9. století dokumentuje prolínání křesťanského a pohanského světonázoru v raně středověkém myšlenkovém světě.
středověk

Triadické výnosy irské

99 Kč
Inkvizice a středověká společnost
(1x)
Téma inkvizice zpracoval J.B. Given velmi nestranným způsobem. Na několika místech se dokonce zdá, jakoby autor stranil inkvizitorům.
středověk

Inkvizice a středověká společnost

279 Kč