Nejprodávanější e-knihy - únor 2021 - historické prameny a historiografie

Doba Ježíše Nazaretského -20%
Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský.
historické prameny a historiografie

Doba Ježíše Nazaretského

260 Kč
208 Kč
Mor 1480-1730 -20%
Morová nákaza byla nejen zdrojem paniky, drastických sanitárních opatření či morálního sebezpytování, ale představovala i složitý lékařský problém. Od vrcholného středověku do období osvícenství vzniklo na toto téma nesčetně traktátů.
historické prameny a historiografie

Mor 1480-1730

260 Kč
208 Kč
Česká otázka a dnešní doba -20%
Kniha zabývající se Masarykovou Českou otázkou neznamená pouze historizující návrat do minulosti.
historické prameny a historiografie

Česká otázka a dnešní doba

250 Kč
200 Kč
Běloruská emigrace v meziválečném Československu -20%
Publikace připomíná složitou minulost současné běloruské menšiny na českém území. Sleduje působení běloruské emigrace v meziválečném Československu a zjišťuje příčiny i důsledky selhání běloruského národního programu v československém prostředí.
historické prameny a historiografie

Běloruská emigrace v meziválečném Československu

230 Kč
184 Kč
Česká města a jejich správa za třicetileté války -20%
Přestože se česká města neúčastnila stavovského povstání v letech 1618–1620 tak aktivně jako oba šlechtické stavy, následky bitvy na Bílé hoře se v jejich dalším vývoji odrazily přinejmenším stejně velkou měrou.
historické prameny a historiografie

Česká města a jejich správa za třicetileté války

230 Kč
184 Kč
Zrod velmoci -20%
Kolektiv historiků z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze sleduje politické dějiny SSSR v kontextu porevolučních ekonomických a sociálních změn.
historické prameny a historiografie

Zrod velmoci

280 Kč
224 Kč