Nejprodávanější e-knihy - únor 2021 - pedagogika, didaktika

Rozhýbej svůj jazýček
Pomozte svému předškolákovi zlepšit výslovnost.
pedagogika, didaktika

Rozhýbej svůj jazýček

229 Kč
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole
Tato monografie si klade za cíl poskytnout orientaci v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých školách.
pedagogika, didaktika

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole

180 Kč
Moderní didaktika
Tato publikace neopakuje teoretické výčty definic předchozích autorů, ale čtivou formou ukazuje cestu k efektivnímu praktickému vyučování. Výukové metody a aktivity jsou vybrány a popsány tak, aby byly použitelné pro všestranné použití.
pedagogika, didaktika

Moderní didaktika

594 Kč
Škola v globální době
Změny v oblasti vzdělávání jsou na celém světě předmětem intenzivního zájmu výzkumníků, politiků, učitelů i ředitelů škol a rodičů. Stále však zaznamenáváme, že značný počet pokusů o koncepční změny ve vzdělávání selhává.
pedagogika, didaktika

Škola v globální době

150 Kč
Didaktika osobnostní a sociální výchovy
Tato kniha (opírající se o poznatky zjištěné v praxi) si klade za cíl konstituovat základ didaktiky OSV.
pedagogika, didaktika

Didaktika osobnostní a sociální výchovy

297 Kč
Čeština zajímavě a komunikativně I
(1x)
Kniha je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk.
pedagogika, didaktika

Čeština zajímavě a komunikativně I

297 Kč
Učitel a rodič
Publikace pojednává o tématu v pedagogické literatuře doposud opomíjeném: o spolupráci školy a rodičů. Je zaměřena především na učitele, který komunikuje s rodiči, vede třídní schůzky a nabízí rodičům další formy spolupráce.
pedagogika, didaktika

Učitel a rodič

254 Kč
Komunikace dětí předškolního věku
Podívejte se spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu.
pedagogika, didaktika

Komunikace dětí předškolního věku

297 Kč
Sociální pedagogika
Kniha se zaměřuje zejména na oblasti, jako je vliv prostředí a výchovy, sleduje dále rozmanitost výchovných vlivů jednotlivých sociálních prostředí a koncentruje se na některé činnosti, v nichž se realizuje sociálně pedagogická praxe.
pedagogika, didaktika

Sociální pedagogika

254 Kč
Sportovní příprava dětí
Nové, aktualizované vydání úspěšné publikace o sportovní přípravě dětí a mládeže je určeno trenérům, sportovním instruktorům, cvičitelům a rodičům, jejichž děti začínají s pravidelným tréninkovým procesem.
pedagogika, didaktika

Sportovní příprava dětí

161 Kč
Zobrazuji 21 - 30 z 45 položek
<< < 1 2 3 4 5 > >>