Nejprodávanější e-knihy - duben 2021 - právo

Mediace v praxi optikou empirického výzkumu
Jaký je aktuální stav výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci? Jak stanovit podmínky jeho dalšího rozvoje? Na to odpovídá unikátní monografie o mediaci – poznatky autorů vychází z hloubkových rozhovorů se soudci, advokáty a mediátory...
právo

Mediace v praxi optikou empirického výzkumu

799 Kč
Proměny odměny
Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie.
právo

Proměny odměny

250 Kč
Zákoník práce v praxi
Publikace, která zahrnuje všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2021, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky.
právo

Zákoník práce v praxi

220 Kč
Zastoupení - Specifika a kontext
Kolektiv autorů připravil k vydání soukromoprávně zaměřenou kolektivní monografii na trvale aktuální téma zastoupení.
právo

Zastoupení - Specifika a kontext

649 Kč
Znalecké dokazování v trestním řízení
Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
právo

Znalecké dokazování v trestním řízení

350 Kč
Internetové právo
Využíváte Internet ke své práci? Znáte všechny možné právní dopady, které může vaše působení na webu mít? Zorientujte se v problematice internetového práva v uceleném průvodci, který tuto oblast přehledně mapuje.
právo

Internetové právo

269 Kč
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu.
právo

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

229 Kč
Občanské právo hmotné 4 - Díl čtvrtý: Dědické právo
Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
právo

Občanské právo hmotné 4 - Díl čtvrtý: Dědické právo

330 Kč
Zahájení podnikání
Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání.
právo

Zahájení podnikání

445 Kč
Insolvenční právo
Kniha je druhým, doplněným a upraveným vydáním úspěšného titulu z roku 2008. Toto druhé vydání reflektuje autorovo vnímání aplikace nového insolvenčního práva v insolvencích velkých korporačních dlužníků za uplynulých devět let.
právo

Insolvenční právo

880 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 14 položek
1 2 > >>