Nejprodávanější knihy - květen 2021 - genealogie, heraldika, šlechta

Hertvíkové z Rušinova -10%
(1x)
Příslušníci šlechtického rozrodu Hertvíků z Rušinova (zemanů z Ostružna) byli na Čáslavsku a Chrudimsku usazeni nejpozději od počátku 14. století. K nejznámějším představitelům rodu patřil Jan Hertvík z Rušinova a na Lichtenburku (cca 1395–1455).
genealogie, heraldika, šlechta

Hertvíkové z Rušinova

799 Kč
719 Kč
Německá příjmení u Čechů -10%
Dílo sleduje, jak k nám německá příjmení pronikala v několika vlnách kolonizace a během dosídlování opuštěných českých území po třicetileté válce. Všímá si toho, jak se tato jména měnila a přizpůsobovala českému jazykovému prostředí.
genealogie, heraldika, šlechta

Německá příjmení u Čechů

870 Kč
783 Kč
Kolowratové -10%
(2x)
Monografie o jednom z nejstarších českých šlechtických rodů je určena pro širokou veřejnost, která se zajímá o historii šlechty, historii jako takovou i o dějiny hradů a zámků.
genealogie, heraldika, šlechta

Kolowratové

349 Kč
314 Kč
Smil z Lichtenburka -55%
Smil z Lichtenburka († 1269) patřil bezesporu mezi nejmocnější české velmože 13. věku. Původem byl vysoce urozený, patřil do mocného rodového společenství Ronovců, jehož příslušníci ve svém erbu nosili dvě zkřížené černé ostrve na zlatém poli.
genealogie, heraldika, šlechta

Smil z Lichtenburka

300 Kč
135 Kč
České země v letech  1437–1526, II. díl. -10%
Autor pozorně sleduje život a činy Vladislava II. a odmítá rozšířenou představu o slabošském králi, neopomíjí jeho dlouholetého soka Matyáše Korvína a poté krále-dítě Ludvíka, který zahynul u Moháče.
genealogie, heraldika, šlechta

České země v letech 1437–1526, II. díl.

450 Kč
405 Kč
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska 17 -10%
Soubor Erbovních map od Milana Myslivečka systematicky zaznamenává jednotlivá historická sídla a představuje pomocí erbů jejich stavebníky a významné majitele z řad šlechty či církevních i světských institucí.
genealogie, heraldika, šlechta

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska 17

390 Kč
351 Kč
Konec Přemyslovců -10%
(1x)
Na svém vrcholu, krátce po roce 1300, soustředili Přemyslovci v rukou hned tři středoevropské koruny, českou, polskou, a nakonec i uherskou.
genealogie, heraldika, šlechta

Konec Přemyslovců

689 Kč
620 Kč
Písmo na mincích a medailích -10%
Přední český medailér a sochař navazuje na svou předchozí publikaci Heraldika na mincích a medailích (2017), věnuje se tentokrát tématu písma a nabízí nový pohled na numismatické památky. Písmo sleduje po stránce obsahové i umělecké.
genealogie, heraldika, šlechta

Písmo na mincích a medailích

350 Kč
315 Kč
Rytíři, dámy a poutníci -10%
Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského je starobylou rytířskou institucí pod ochranou Svatého stolce, která je mezinárodně uznaná jako rytířský řád.
genealogie, heraldika, šlechta

Rytíři, dámy a poutníci

521 Kč
469 Kč
V lesku koruny -10%
Být součástí společenské elity a pohybovat se v nejvyšších patrech světové politiky považovaly ženy na knížecích, královských a císařských dvorech za přirozenou součást svých životů.
genealogie, heraldika, šlechta

V lesku koruny

299 Kč
269 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 20 položek
1 2 > >>