Nejprodávanější e-knihy - červenec 2021 - historické prameny a historiografie

K pramenům Eufratu a Tigridu -20%
Josef Wünsch podnikl v letech 1881–1883 expedici do Arménie a Kurdistánu, tehdy okrajových oblastí jihovýchodní části Osmanské říše. Jeho výprava přinesla řadu zeměpisných objevů a zjištění.
historické prameny a historiografie

K pramenům Eufratu a Tigridu

239 Kč
191 Kč
Doba Ježíše Nazaretského -20%
Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský.
historické prameny a historiografie

Doba Ježíše Nazaretského

260 Kč
208 Kč
Dějiny Langobardů -20%
(1x)
Lombarský historik a kronikář Pavel Jáhen (Paulus Diaconus, 720–799), působilv Itálii na královském dvoře Langobardů jako vychovatel a učitel. Jeho kronika Historia Langobardorum představuje základní pramen k dějinám severní Itálie v 8. století.
historické prameny a historiografie

Dějiny Langobardů

278 Kč
222 Kč
Mezi Marxem a Palackým -20%
Způsoby, jak přistupovat k dějepisectví komunistického období, mohou být různé. V Česku zatím spíše převládá přístup zkoumající individuální „hříchy“ jednotlivých badatelů.
historické prameny a historiografie

Mezi Marxem a Palackým

229 Kč
183 Kč
Pašeráci knih -20%
Kniha Pašeráci knih se opírá o rozsáhlý průzkum archivních materiálů a vzpomínky pamětníků. Popisuje téměř neuvěřitelnou historii čtyřicítky vězňů z vilenského ghetta, kteří zachránili tisíce vzácných židovských knih a rukopisů ...
historické prameny a historiografie

Pašeráci knih

300 Kč
240 Kč
Historici, historiografie a dějepis -20%
Publikace přináší devatenáct studií, v nichž autor analyzoval problémy moderní české a částečně též světové historiografie v širokém časovém záběru od počátku 19. až na práh 21. století.
historické prameny a historiografie

Historici, historiografie a dějepis

280 Kč
224 Kč
Klíč k novověké paleografii -20%
Praktická pomůcka pro zvládnutí čtení raně novověkých a novověkých paleografických textů (od počátku 16. do počátku 20. století). Soustřeďuje se na dva základní typy písma – české a německé novogotické pímo.
historické prameny a historiografie

Klíč k novověké paleografii

200 Kč
160 Kč
Přišel befel od císaře pána -20%
(1x)
„Nestřílejte, tady jsme my, osmnáctý!“
Unikátní kompozice z deníků, pamětí a korespondence českých vojáků z první světové války, doplněná svědectvími jejich příbuzných v zázemí a deníkem novináře Jana Herbena.
historické prameny a historiografie

Přišel befel od císaře pána

248 Kč
198 Kč
Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích -20%
Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století.
historické prameny a historiografie

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

424 Kč
339 Kč
Ma´ase Merkava -20%
Kniha se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti Blízkého východu.
historické prameny a historiografie

Ma´ase Merkava

79 Kč
63 Kč