Nejprodávanější knihy - červenec 2021 - raný novověk (1492 - 1848)

Cesta časem -10%
(1x)
Originálně nakreslený příběh světových dějin pro malé i velké čtenáře, který vás vezme na cestu časem od okamžiku velkého třesku přes období dinosaurů, prvních velkých civilizací, středověku až k dvacátému století, vesmírným objevům a současnosti.
raný novověk (1492 - 1848)

Cesta časem

499 Kč
449 Kč
Vzpomínky na starou Olomouc a její předměstí -10%
(1x)
Přelom 20. a 21. století znamenal pro Olomouc i přelom v literatuře o historii města. Knihy Vzpomínky na starou Olomouc a na ni volně navazující Paměť olomouckých předměstí dokázaly, že o minulosti lze psát hluboce zasvěceně a přitom srozumitelně .
raný novověk (1492 - 1848)

Vzpomínky na starou Olomouc a její předměstí

290 Kč
261 Kč
Život ve staletích – 14. století -10%
(1x)
Třetí díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného spisovatele, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalismu. Kniha popisuje, jak se proměnil život všech vrstev tehdejší společnosti ve 14. století.
raný novověk (1492 - 1848)

Život ve staletích – 14. století

399 Kč
359 Kč
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století -10%

Publikace je věnována rozboru tří zákoníků, které v zemích Koruny české – Království českém, Markrabství moravském a Knížectví slezském – uzákonily právní předpisy o trestu a trestání.

raný novověk (1492 - 1848)

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

220 Kč
198 Kč
Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570–1596 -10%
Kniha se zabývá osobností předbělohorského bratrského rytíře Albrechta Pětipeského z Chýš a z Egrberku. Je rozdělena do dvou samostatných oddílů – odborná historická studie a edice korespondence.
raný novověk (1492 - 1848)

Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570–1596

Petr Mareš (ed.)
350 Kč
315 Kč
Čechy na konci věků -15%
V této knize autorka zkoumá apokalyptická proroctví a jejich využití v husitských Čechách s přihlédnutím k širšímu evropskému středověkému kontextu.
raný novověk (1492 - 1848)

Čechy na konci věků

398 Kč
338 Kč
Velké dějiny zemí Koruny české XI.b -10%
(1x)
Jedenáctý svazek obsáhlé práce mapuje dějiny českých zemí v letech 1792-1860.
raný novověk (1492 - 1848)

Velké dějiny zemí Koruny české XI.b

790 Kč
711 Kč
Velký masakr koček -10%
(1x)
Velký masakr koček amerického historika Roberta Darntona, poprvé vydaný v roce 1984, patří k základním a dnes již klasickým dílům kulturní historie a kulturní antropologie druhé poloviny 20. století.
raný novověk (1492 - 1848)

Velký masakr koček

398 Kč
358 Kč
Tělo, věda, stát -15%
(1x)
Kniha se zabývá profesionalizací porodnictví v osvícenském období.
raný novověk (1492 - 1848)

Tělo, věda, stát

398 Kč
338 Kč
Křesťanství na Západě 1400-1700 -10%
Kniha Johna Bossyho mapuje důležité proměny, které znamenaly přechod od tradičního křesťanství k reformaci a protireformaci.
raný novověk (1492 - 1848)

Křesťanství na Západě 1400-1700

200 Kč
180 Kč
Zobrazuji 11 - 20 z 22 položek
<< < 1 2 3 > >>