Nejprodávanější e-knihy - srpen 2021 - historické podobory

Život staré Šumavy -20%
Kniha historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky vypráví čtivým a přitom fundovaným způsobem o proměnách život staré Šumavy. Je doplněna téměř stem unikátních dobových fotografií ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici.
historické podobory

Život staré Šumavy

169 Kč
135 Kč
A přiveď zpět naše roztroušené -20%
A přiveď zpět naše roztroušené ze středu národů, a naše rozptýlené shromáždi od končin země! ... Modlitba Avinu Malkeinu (Otče náš, Králi náš) odkazuje na Izajášovo proroctví (Iz. 11:12).
historické podobory

A přiveď zpět naše roztroušené

239 Kč
191 Kč
Mor, flagelanti a vraždění Židů -20%
(1x)
Mory a mrskači jsou barvitou freskou západní společnosti konce středověku, jež na řešení mnoha krizových jevů jen obtížně nacházela adekvátní odpovědi.
historické podobory

Mor, flagelanti a vraždění Židů

398 Kč
318 Kč
Domovský přístav Praha -20%
Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší části dosud nepublikovaných, souhrnně pohlíží na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu.
historické podobory

Domovský přístav Praha

270 Kč
216 Kč
Poslední mesiáš -20%
Autor zpracovává zrození legendárního motivu posledního císaře jako apokalyptické figury spojované s koncem světa a druhým příchodem Krista a Posledním soudem.
historické podobory

Poslední mesiáš

198 Kč
158 Kč
Přišel befel od císaře pána -20%
(1x)
„Nestřílejte, tady jsme my, osmnáctý!“
Unikátní kompozice z deníků, pamětí a korespondence českých vojáků z první světové války, doplněná svědectvími jejich příbuzných v zázemí a deníkem novináře Jana Herbena.
historické podobory

Přišel befel od císaře pána

248 Kč
198 Kč
Jak nakrmit diktátora -20%
(1x)
Witolda Szabłowského napadla otázka, kdo vařil nejhorším diktátorům 20. století, když utlačovali a masakrovali obyvatele vlastních zemí? Co mohou říct o historii lidé, kteří se denně starali o jejich jídelníček?
historické podobory

Jak nakrmit diktátora

199 Kč
159 Kč
Ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů -20%
Zapomeňte na dinosaury! Na Zemi v minulosti byli ještě pozoruhodnější tvorové. Třeba želvy s extra dlouhými krky a opancéřované ryby velké jako autobus!
historické podobory

Ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů

169 Kč
135 Kč
Krajinou prvních Přemyslovců -20%
Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý Vás ve své šesté společné knize zvou na místa, kde se odehrávaly příběhy prvních Přemyslovců – a kde se rodila česká státnost.
historické podobory

Krajinou prvních Přemyslovců

199 Kč
159 Kč
Krizový management barokní ekonomiky? -20%
Kniha se zabývá dvěma velkými jihočeskými panstvími Třeboň a Hluboká (dnes Hluboká nad Vltavou) v procesu proměn, které nastaly po třicetileté válce. Obě panství získal Jan Adolf ze Schwarzenberka krátce po roce 1660.
historické podobory

Krizový management barokní ekonomiky?

270 Kč
216 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 22 položek
1 2 3 > >>