Nejprodávanější tituly - srpen 2021 - judaismus

Kapitoly rabiho Eliezera -20%
Předmětem Kapitol jsou první dvě knihy Mojžíšovy (Genesis a Exodus) a svitek Ester, autor se ponejvíce inspiroval Mišnou, Jeruzalémským Talmudem a starými midraši (Midraš Raba), ale i pobiblickou a apokryfickou literaturou.
judaismus

Kapitoly rabiho Eliezera

290 Kč
232 Kč
Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů -20%
Revoluční text jak svým obsahem, tak i formálním zpracováním. V rámci židovské literatury totiž představuje nový typ textu, který nepracuje s asociativním výkladem právních a náboženských otázek tolik typickým pro Talmud.
judaismus

Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů

450 Kč
360 Kč
Diwan Abatur (Abaturův svitek) totiž Mandejská kniha mrtvých -20%
Dílo duchovní literatury označované jako kniha mrtvých.
judaismus

Diwan Abatur (Abaturův svitek) totiž Mandejská kniha mrtvých

199 Kč
159 Kč
Malá encyklopedie rabínského judaismu -20%
Text knížky vychází především z primárních pramenů, ale i z nejnovější světové sekundární literatury.
judaismus

Malá encyklopedie rabínského judaismu

350 Kč
280 Kč
Unorthodox -20%
(3x)
Deborah prožila celý svůj život ve fanatické náboženské sektě chasidských Židů v americkém Williamsburgu.
judaismus

Unorthodox

389 Kč
311 Kč
Praktický judaismus -20%
(2x)
Kniha se zabývá praktickými záležitostmi života praktikujících Židů jako je kašrut, manželství, modlitby, svátky atd.
judaismus

Praktický judaismus

449 Kč
359 Kč
Šaarej halacha -58%
Praktický souhrn tradičních halachických zákonů.
judaismus

Šaarej halacha

520 Kč
221 Kč
Izrael soudců a králů -20%
Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida – pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry.
judaismus

Izrael soudců a králů

249 Kč
199 Kč
Židovské svátky -20%
V knize s podtitulem Kalendářem od Pesachu do Purimu naleznete přehled všech významných svátků, objasnění jejich kořenů a ukotvení v příbězích Tóry.
judaismus

Židovské svátky

129 Kč
103 Kč
Jehuda Leva ben Besalel - Maharal -20%
(1x)
Monografie je věnována významnému židovskému teologovi, spjatému svým životem a působením s Prahou, u něhož legenda o stvoření golema v obecném povědomí zcela překryla jeho význam pro židovské, ale také obecněji evropské dějiny náboženského myšlení.
judaismus

Jehuda Leva ben Besalel - Maharal

625 Kč
500 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 32 položek
1 2 3 4 > >>