Nejprodávanější knihy - září 2021 - středověk

Bratrovrah a tvůrce státu -10%
Kniha se věnuje životu a době knížete Boleslava I. a snaží se zbavit obraz jeho osoby tradičních mýtů.
středověk

Bratrovrah a tvůrce státu

298 Kč
268 Kč
1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů -10%
(2x)
Zhroucení první globalizované společnosti světových dějin
středověk

1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

349 Kč
314 Kč
Kniha o Příteli a Miláčku -53%
(1x)
První český překlad a vydání knihy středověkého mystika a génia.
středověk

Kniha o Příteli a Miláčku

190 Kč
90 Kč
Očitá svědectví -75%
Záměrem publikace je ukázat, jaký vliv mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specifických podob vědecké komunikace a kooperace (expedice, dotazníky, přírodní historie, botanické katalogy), praktikovaných během 16. století ve Španělsku.
středověk

Očitá svědectví

249 Kč
62 Kč
Kronika Čechů -15%
(2x)
Klasický, do jisté míry modernizovaný překlad doplňuje předmluva a poznámkový aparát předního znalce českých dějin Martina Wihody.
středověk

Kronika Čechů

298 Kč
253 Kč
Noví rytíři -15%
(3x)
Rozsáhlá historická práce o dějinách templářského řádu od jeho prvopočátků spojených s ideou křížových výprav až po jeho skandální zrušení na počátku 14. století.
středověk

Noví rytíři

389 Kč
331 Kč
Do tří korun -10%
(2x)
Jen všestranný rozbor může dát odpověď na mnohé otázky, které souvisejí s králem Václavem II., jenž se na podzim roku 1300 nechal korunovat polským králem a příštího roku vyjednal uherskou korunu pro svého syna.
středověk

Do tří korun

469 Kč
422 Kč
Vrchnostenské město v raném novověku -55%
Monografie, inspirovaná v přístupu ke zkoumané skutečnosti především teorií centrálního místa a základními tezemi strukturalismu, se zabývá vztahem vrchnostenského města v raném novověku k vrchnosti na jedné a venkovskému zázemí na druhé straně.
středověk

Vrchnostenské město v raném novověku

190 Kč
86 Kč
Gótské dějiny / Římské dějiny -10%
(1x)
Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germánskému kmeni Gótů.
středověk

Gótské dějiny / Římské dějiny

448 Kč
403 Kč
Přemyslovci -15%
(5x)
Dosud nejucelenější pohled na vznik a působení knížecí a královské dynastie Přemyslovců v českých zemích od 9. století po její konec na počátku 14. století včetně historických okolností, které předznamenaly vznik českého státu.
středověk

Přemyslovci

1 599 Kč
1 359 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 75 položek
1 2 3 .. 8 > >>