Nejprodávanější knihy - září 2021 - historické prameny a historiografie

Pierovo tajemství. Piero della Francesca, malíř rané renesance -20%
Pierovo tajemství reprezentuje pokus přenést koncept mikrohistorie do světa umělců a humanistů italského 15. století.
historické prameny a historiografie

Pierovo tajemství. Piero della Francesca, malíř rané renesance

378 Kč
302 Kč
Paleografická čítanka -20%
Paleografická čítanka je určena studentům archivnictví a historie a dalším zájemcům o výuku čtení starých psaných textů uložených v českých archivech a knihovnách.
historické prameny a historiografie

Paleografická čítanka

325 Kč
260 Kč
Gótské dějiny / Římské dějiny -20%
(1x)
Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germánskému kmeni Gótů.
historické prameny a historiografie

Gótské dějiny / Římské dějiny

448 Kč
358 Kč
Nejcitlivější místo režimu -67%
(1x)
Názory a vzpomínky šestadvaceti členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) jsou v knize doplněny mnoha fotografiemi a dokumenty. Příloha: CD – Informace o Chartě 77 (Infoch) 1978-1992.
historické prameny a historiografie

Nejcitlivější místo režimu

269 Kč
89 Kč
Hitlerova monstra -20%
Fascinace nacistů okultismem je dnes už legendární, přesto se dnes nezřídka odbývá s tím, že se příliš přeceňuje nebo že šlo jen o Himmlerovu osobní posedlost.
historické prameny a historiografie

Hitlerova monstra

795 Kč
636 Kč
Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí -20%
(1x)
Monografie poskytuje ucelený pohled na profesní život a sociálně-ekonomické poměry kléru v 18. století, a zaplňuje tak citelnou mezeru v poznání dějin společnosti českých zemí v raném novověku.
historické prameny a historiografie

Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí

390 Kč
312 Kč
Fantastický bestiář cestovatelů -20%
Cestovatelé již od dávných časů naráželi při svých poutích na podivuhodná stvoření, bytosti stejně fascinující jako děsivé. Hranice mezi imaginárním a skutečným světem je tenká a někdy mizí docela.
historické prameny a historiografie

Fantastický bestiář cestovatelů

548 Kč
438 Kč
Husitská kronika -20%
(1x)
Kronika augustiniána-kanovníka Ondřeje z Řezna (1380–1438) představuje jeden z nejbarvitějších protihusitsky zaměřených textů. Autor v něm, především formou historek a karikatur, líčí počátky husitství a husitských válek.
historické prameny a historiografie

Husitská kronika

328 Kč
262 Kč
Iluminované  rukopisy v archivech na území Čech -20%
V archivech na historickém území Čech je uloženo téměř dvě stě iluminovaných rukopisů, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů, zejména církevních.
historické prameny a historiografie

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

1 450 Kč
1 160 Kč
Benediktinské opatství ve Vilémově -51%
(1x)
Kniha mapuje dějiny málo známého benediktinského opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Cílem autorů bylo představit dějiny kláštera v co největší komplexnosti od jeho založení ve 12. století až po zánik před polovinou století 16.
historické prameny a historiografie

Benediktinské opatství ve Vilémově

460 Kč
225 Kč
Zobrazuji 11 - 20 z 62 položek
<< < 1 2 3 4 .. 7 > >>