Nejprodávanější knihy - září 2021 - raný novověk (1492 - 1848)

Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 3. -15%
Závěrečný díl rozsáhlé trilogie předního německého historika je věnován otázkám víry, ale i magie a osvícenského přesvědčení o rozhodující roli rozumového poznání.
raný novověk (1492 - 1848)

Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 3.

298 Kč
253 Kč
Náboženství a lidé západní Evropy 1789-1989 -10%
Období po Francouzské revoluci bývá v dějinách evropského křesťanství spojováno především s procesem sekularizace, historik a teolog Hugh McLeod však v této studii dokládá, že skutečnost byla mnohem bohatší a nejednoznačnější.
raný novověk (1492 - 1848)

Náboženství a lidé západní Evropy 1789-1989

249 Kč
224 Kč
Peníze nervem společnosti -10%
Publikace přináší nové výzkumné poznatky o finančním hospodaření a finančních tocích mezi panovníkem, městy, šlechtou a poddanými v době 14. - 17. století.
raný novověk (1492 - 1848)

Peníze nervem společnosti

145 Kč
131 Kč
Šlechtic na cestách v 16. - 18. století -10%
Sborník příspěvků (nejen) ze 3. adventního kulatého stolu, který se konal na půdě Katedry historických věd FF UPa dne 28. 11. 2005. Jindřich M. Hýzrle z Chodů a jeho poznávací cesta po střední a západní Evropě v letech 1607-1608....
raný novověk (1492 - 1848)

Šlechtic na cestách v 16. - 18. století

237 Kč
213 Kč
Česká a světová literatura v datech IV (do roku 1800) -10%
Čtvrtý svazek neocenitelné a vyčerpávající slovníkové příručky. V chronologickém pořadí přiřazuje ke každému roku data narození a úmrtí autorů, důležitá vydaná díla a nejdůležitější události literárního života.
raný novověk (1492 - 1848)

Česká a světová literatura v datech IV (do roku 1800)

299 Kč
269 Kč
Odložený zrod Leviatana -15%
Kniha analyzuje anglické revoluce 17. století z hlediska současníků, z pohledu tvůrců dobové politické filozofie a politického myšlení a také z historického odstupu – totiž z hlediska pozdějších anglických pozorovatelů francouzské revoluce.
raný novověk (1492 - 1848)

Odložený zrod Leviatana

289 Kč
246 Kč
Encyklopedie dějin novověku 1492-1815 -10%
Přehledná, abecedně řazená příručka srozumitelně vysvětluje jednotlivé historické události, státní útvary, ale i další historické jevy. Zaměřuje se hlavně na evropské dějiny, ale přináší i základní údaje z mimoevropské historie.
raný novověk (1492 - 1848)

Encyklopedie dějin novověku 1492-1815

95 Kč
86 Kč
Francouzští králové a císaři v novověku -15%
Soubor portrétů francouzských panovníků 15.–19. století navazuje na soubornou práci Francouzští králové v období středověku a uvádí nás do období, kdy se Francie stala skutečnou světovou velmocí.
raný novověk (1492 - 1848)

Francouzští králové a císaři v novověku

498 Kč
423 Kč
Lidová kultura v raně novověké Evropě -15%
V jedné ze svých nejslavnějších prací anglický historik představuje lidovou kulturu raně novověké Evropy jako celek. Přitom ukazuje, že její podoby byly výrazně formovány sociálními podmínkami, v nichž vznikaly, a kolektivními představami.
raný novověk (1492 - 1848)

Lidová kultura v raně novověké Evropě

398 Kč
338 Kč
Velké dějiny zemí Koruny české VII. -15%
Sedmý díl "Velkých dějin zemí Koruny české" popisuje období od nástupu Habsburků na český trůn do počátku druhého českého stavovského povstání (1526-1617), jež je označováno za první století novověku.
raný novověk (1492 - 1848)

Velké dějiny zemí Koruny české VII.

890 Kč
757 Kč
Zobrazuji 21 - 30 z 31 položek
<< < 1 2 3 4 > >>