Nejprodávanější e-knihy v roce 2021 - společenské vědy

Druhý věk strojů
(2x)
Tento čtivý, zasvěcený, spíše optimistický a v USA velice diskutovaný výhled do budoucnosti by měl patřit k povinné četbě všech lidí, kterým není lhostejný svět, v němž budeme brzy žít.
společenské vědy

Druhý věk strojů

248 Kč
Důvěra a demokracie
Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezuje tři základní kanály důvěry: systémovou důvěru, tedy legitimitu režimu, důvěru v instituce a obecnou důvěru vůči druhým lidem.
společenské vědy

Důvěra a demokracie

175 Kč
How to ask a professor: Politeness in Czech academic culture
Publikace se věnuje zdvořilostním strategiím, které volí čeští univerzitní studenti při kontaktu s fakultou.
společenské vědy

How to ask a professor: Politeness in Czech academic culture

180 Kč
Politické systémy anglosaských zemí
Kniha Politické systémy anglosaských zemí představuje pokus o nahlédnutí na ústavní a politické systémy vybraných anglosaských zemí.
společenské vědy

Politické systémy anglosaských zemí

149 Kč
Profesionální rodičovství
Monografie se věnuje „profesionálnímu rodičovství“, reformě ústavní péče na Slovensku, jež probíhá v analogické podobě i v Česku.
společenské vědy

Profesionální rodičovství

200 Kč
Revolta stylem
Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu.
společenské vědy

Revolta stylem

235 Kč
Revoluční ekonomie: O systému a lidech
Respektovaný ekonom Tomáš Sedláček si s publicistou Romanem Chlupatým k debatě přizval amerického anarchistu Davida Graebera, jednoho z vůdců světového hnutí Occupy, ale též uznávaného antropologa.
společenské vědy

Revoluční ekonomie: O systému a lidech

98 Kč
Romové a stereotypy
Text publikace přináší bližší pohled na složitou interkulturní problematiku, z níž získané stereotypy vycházejí jako kumulativní archivy většinou negativně zpracovaných zkušeností s druhými.
společenské vědy

Romové a stereotypy

100 Kč
Rozvoj hospicové péče a její bariéry
Monografie vypracovaná pracovníky katedry sociální práce a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci výzkumu „Sociální souvislosti stárnutí obyvatelstva“, zařazeného do širšího výzkumu PRVOUK Univerzity Karlovy.
společenské vědy

Rozvoj hospicové péče a její bariéry

130 Kč
Triumf rasismu
Kniha, která představuje druhý svazek rozsáhlého historického pojednání o vývoji západního rasového myšlení, navazuje na Úsvit rasismu (2013). Mezioborově zaměřená studie spojuje přístupy soudobých historických a antropologických věd.
společenské vědy

Triumf rasismu

329 Kč
Zobrazuji 361 - 370 z 442 položek
<< < 1 .. 35 36 37 38 39 .. 45 > >>