Nejprodávanější knihy - prosinec 2022 - právo

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022
Kniha slouží k získání komplexního přehledu o účetnictví.
právo

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

224 Kč
Příběh československé ústavy 1920 II.
Ústavní listina z 29. února 1920 je základním ústavním dokumentem samostatného československého státu. Jan Kuklík sleduje příběh jejího vzniku i její osudy až do roku 1948, kdy byla nahrazena tzv. ústavou 9. května.
právo

Příběh československé ústavy 1920 II.

495 Kč
Vliv nových technologií na trestní právo
Pakliže bylo 19. století, jak praví klasik, stoletím páry, pak 21. století je patrně stoletím umělé inteligence a obecněji nových technologií.
právo

Vliv nových technologií na trestní právo

513 Kč
Zákoník práce 2022 - s výkladem
Osvědčená publikace zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma.
právo

Zákoník práce 2022 - s výkladem

161 Kč
Metody a zásady interpretace práva
Podle ústavy je soudce vázán zákonem. Co to ale v praxi znamená?
právo

Metody a zásady interpretace práva

432 Kč
Pojem práva
Kniha Pojem práva radikálním způsobem změnila tradiční pohledy na právo a jeho vztah k morálce i politice, na pojem přirozeného práva a spravedlnosti i na právní metodologii.
právo

Pojem práva

449 Kč
DPH 2022
V 18. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním veškerých novel pro rok 2022. Výklad je doplněn o 300 příkladů z praxe. Publikaci využijí všichni, kteří se ve své práci s DPH setkávají.
právo

DPH 2022

350 Kč
Lidská práva na roz(s)cestí
(1x)
Lidská práva dnes představují právní a etický rámec fungování společnosti. Jejich doktrína a praxe se dynamicky proměňuje. Impulzy k tomu přicházejí zevnitř i zvenčí práva.
právo

Lidská práva na roz(s)cestí

495 Kč
Právo a péče v závěru života
Publikace je věnována tématům z klinického prostředí, kde se střetává intenzivní medicína a paliativní péče, z prostředí, kde se rozhoduje, do jaké míry má být pacient léčen intenzivně, do jaké míry má smysl kurativní přístup...
právo

Právo a péče v závěru života

495 Kč
Zákon o obcích - Komentář
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře.
právo

Zákon o obcích - Komentář

702 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 22 položek
1 2 3 > >>