Nejprodávanější knihy - únor 2022 - historické prameny a historiografie

Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie -10%
(10x)
Životice: malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska. Po Mnichovu zabrána Polskem, po 1. září 1939 se jako dobyté území stává součástí Říše.
historické prameny a historiografie

Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie

349 Kč
314 Kč
Výbor z korespondence II -10%
Druhý díl dvousvazkového výboru z rozsáhlé korespondence významného římského státníka, řečníka a filozofa Marka Tullia Cicerona, mj. s Caesarem či M. Antoniem umožňuje poznat atmosféru a poměry římského státu na sklonku republiky (65-43 př. n. l.).
historické prameny a historiografie

Výbor z korespondence II

548 Kč
493 Kč
Středověké rukopisy v českých zemích -10%
Kodikologie je pomocná věda historická zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to jak jejich materiální stránkou, tak jejich vznikem, funkcí a užíváním.
historické prameny a historiografie

Středověké rukopisy v českých zemích

396 Kč
356 Kč
Kronika protektorátu -10%
(5x)
Represe – rezistence – holocaust – státní a okupační správa – kolaborace – bojové operace – kultura – všední život. Kronikovou formou den po dni zachycené události "všedního dne" v protektorátu.
historické prameny a historiografie

Kronika protektorátu

995 Kč
896 Kč
Pád Říma -10%
(2x)
Pozoruhodná studie toho, jak ničivé pandemie a přírodní katastrofy zpustošily rozsáhlou římskou říši a přispěly k pádu nejmocnější civilizace starověku.
historické prameny a historiografie

Pád Říma

498 Kč
448 Kč
Pomnichovské osudy Čechů z Broumovska -10%
Cílem této knihy je upozornit na téma z naší historie, jež je v posledních desetiletích naší historiografií spíše opomíjené, a tudíž v širším povědomí nepříliš známé.
historické prameny a historiografie

Pomnichovské osudy Čechů z Broumovska

398 Kč
358 Kč
Dopisy Zesnulého I. -10%
(1x)

Německý šlechtic Hermann von Pückler-Muskau (1785–1871) proslul jako vynikající zahradní architekt a světoběžník. Když jej jeho nákladné záliby přivedly na mizinu, vydal se na britské ostrovy, aby tam hledal bohatou dědičku.

historické prameny a historiografie

Dopisy Zesnulého I.

698 Kč
628 Kč
Příručka pro syna -10%
Kniha Rady synovi (Liber manualis ad filium), jejíž autorkou je francká šlechtična Dhuoda, vzniká ve druhé fázi karolinské renesance, kdy je aktivní znalost latiny a literární činnost téměř výhradní doménou církevních kruhů.
historické prameny a historiografie

Příručka pro syna

248 Kč
223 Kč
Die Schatz- und Kunstkammer Kaiser Rudolf II. in Prag -10%
Práce je zaměřena na sbírky Rudolfa II. v Praze a jejich osudy ve světle inventářů z let 1576 až 1860.
historické prameny a historiografie

Die Schatz- und Kunstkammer Kaiser Rudolf II. in Prag

350 Kč
315 Kč
Česká města na starých mapách a plánech -10%
Mapy a plány měst jsou nejen součástí dobové kartografie a zeměměřictví, ale také v mnoha případech překrásnými výtvarnými díly, která potěší oči i duši.
historické prameny a historiografie

Česká města na starých mapách a plánech

499 Kč
449 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 63 položek
1 2 3 .. 7 > >>