Nejprodávanější knihy - květen 2022 - raný novověk (1492 - 1848)

Nástup romantismu -64%
(1x)
V předkládané knize, jež je nejvýznačnějším a monumentálním dílem mnichovského profesora Hanse Graßla, se autor snaží postihnout vzájemné působení různých německých a zčásti též francouzských myšlenkových proudů v počátcích romantiky.
raný novověk (1492 - 1848)

Nástup romantismu

440 Kč
160 Kč
Dějiny Afghánistánu -10%
(1x)
Dějiny Afghánistánu podrobně mapují historii této malé a chudé země, ukryté ve vysokých horách Hindúkuše, jež se stala moderním nezávislým státem až v polovině osmnáctého století.
raný novověk (1492 - 1848)

Dějiny Afghánistánu

429 Kč
386 Kč
Dějiny Chorvatska -10%
Kniha mapuje dějiny Chorvatska od starověkých Ilyrů přes antickou periodu spjatou s obsazením země Římany, příchod Slovanů, začátky chorvatského království až k osmisetletému období, kdy bylo Chorvatsko spojené personální unií s uherským státem.
raný novověk (1492 - 1848)

Dějiny Chorvatska

499 Kč
449 Kč
Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů -10%
Kniha Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů je výběrem studií publikovaných autorem v posledních patnácti letech.
raný novověk (1492 - 1848)

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů

380 Kč
342 Kč
Obléhání Vídně 1683 -10%
(1x)
Kniha popisuje období expanzivního růstu Osmanské říše v Evropě od dobytí Cařihradu v roce 1451. Větší část knihy věnuje autor obléhání Vídně v roce 1683.
raný novověk (1492 - 1848)

Obléhání Vídně 1683

199 Kč
179 Kč
Velké dějiny zemí Koruny české XI.a -10%
(1x)
Jedenáctý svazek obsáhlé práce mapuje dějiny českých zemí v letech 1792-1860.
raný novověk (1492 - 1848)

Velké dějiny zemí Koruny české XI.a

790 Kč
711 Kč
Napoleon Bonaparte, jeho maršálové a ministři -56%
(1x)
Autor, se tentokrát zaměřil na osobnosti, které stály (ne vždy až do hořkého konce) po boku jednoho z největších vojevůdců všech dob a podílely se významným způsobem na jeho taženích i jednotlivých bitvách nebo mu vytvářely zázemí.
raný novověk (1492 - 1848)

Napoleon Bonaparte, jeho maršálové a ministři

390 Kč
170 Kč
Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance -15%
Kniha patří ke klasickým dílům historické literatury druhé poloviny 20. století. Bachtin v ní prostřednictvím Rabelaisova románu Gargantua a Pontagruel objevil téma karnevalu, světa převráceného naruby, zábavy, narážek a veselosti.
raný novověk (1492 - 1848)

Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance

448 Kč
381 Kč
Kinští -10%
(1x)
Kinští patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody Království českého a habsburské monarchie.
raný novověk (1492 - 1848)

Kinští

399 Kč
359 Kč
Mnich za časů renesance -10%
(1x)
Publikace Jana Stejskala čtenářům blíže představuje život a dílo mnicha a humanisty první poloviny 15. století - Ambrogia Traversariho.
raný novověk (1492 - 1848)

Mnich za časů renesance

249 Kč
224 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 24 položek
1 2 3 > >>