Nejprodávanější knihy - červen 2022 - medicína

Nebezpečná metoda -10%
Kniha popisuje začátky nového vědního oboru - psychoanalýzy. Poprvé odkrývá příběh osudové rivality mezi Carlem G. Jungem a Sigmundem Freudem a jejich rozchodu, ve kterém svou roli sehrála žena - Sabina Spierlreinová.
medicína

Nebezpečná metoda

397 Kč
357 Kč
Tuberkulóza a společnost -10%
Obavy z nemocí, které jsou považovány za nevyléčitelné či těžko léčitelné, jsou ve společnosti přítomny od nepaměti. Onemocnění přináší do života každého jedince nejistotu, nabourává jeho dosavadní život a sociální role, které do té doby zastával.
medicína

Tuberkulóza a společnost

495 Kč
446 Kč
Toxikologie -10%
Kniha se zabývá převážně chemickou stránkou mnohovrstevné problematiky interakcí škodlivých látek s živými organismy.
medicína

Toxikologie

540 Kč
486 Kč
Teoretické základy metody Neuro-vývojové stimulace -10%
Autorka PhDr. Marja Volemanová, PhD., původem z Holandska, se zabývá problematikou přetrvávajících primárních reflexů již řadu let.
medicína

Teoretické základy metody Neuro-vývojové stimulace

490 Kč
441 Kč
„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy -10%
Tzv. triple negativní karcinomy prsu (TNBC) představují morfologicky a geneticky heterogenní skupinu karcinomů mléčné žlázy, lišící se od ostatních podtypů vysokou mírou genové nestability...
medicína

„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy

495 Kč
446 Kč
Vybrané doporučené postupy v nefrologii -10%
Prakticky koncipovaný přehled vybraných nejdůležitějších doporučení v nefrologické praxi. Jednotlivé kapitoly vycházejí z aktuálně platných mezinárodních doporučení.
medicína

Vybrané doporučené postupy v nefrologii

495 Kč
446 Kč
Člověk a jeho symboly -10%
Bohatě ilustrovaná kniha je prvním a jediným dílem, v němž C. G. Jung vykládá laickému čtenáři svou nesmírně vlivnou teorii symbolů, jak se projevují především ve snech.
medicína

Člověk a jeho symboly

999 Kč
899 Kč
O zachování dobrého zdraví -10%
Zdravovědný spis O zachování dobrého zdraví (De conservanda valetudine) z roku 1576 je dílem severoněmeckého šlechtice, politika, humanisty a mecenáše Heinricha Rantzaua (Rantzovia, 1526–1598.
medicína

O zachování dobrého zdraví

278 Kč
250 Kč
Anální spinocelulární karcinom -10%
Kniha Anální spinocelulární karcinom se věnuje problematice onkologického onemocnění z pohledu etiopatogeneze, diagnostiky, prognostických faktorů a terapie dle individuálního rozsahu onemocnění.
medicína

Anální spinocelulární karcinom

495 Kč
446 Kč
Hypnotické světy -10%
Doslovný záznam Ericksonovy indukce klinické hypnózy a jeho přístupu k nácviku tranzu poskytuje studentům i odborníkům jasné příklady vývoje klinických hypnotických jevů.
medicína

Hypnotické světy

499 Kč
449 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 127 položek
1 2 3 .. 13 > >>