Nejprodávanější tituly - červen 2022 - medicína

O zachování dobrého zdraví -10%
Zdravovědný spis O zachování dobrého zdraví (De conservanda valetudine) z roku 1576 je dílem severoněmeckého šlechtice, politika, humanisty a mecenáše Heinricha Rantzaua (Rantzovia, 1526–1598.
medicína

O zachování dobrého zdraví

278 Kč
250 Kč
Anální spinocelulární karcinom -10%
Kniha Anální spinocelulární karcinom se věnuje problematice onkologického onemocnění z pohledu etiopatogeneze, diagnostiky, prognostických faktorů a terapie dle individuálního rozsahu onemocnění.
medicína

Anální spinocelulární karcinom

495 Kč
446 Kč
Hypnotické světy -10%
Doslovný záznam Ericksonovy indukce klinické hypnózy a jeho přístupu k nácviku tranzu poskytuje studentům i odborníkům jasné příklady vývoje klinických hypnotických jevů.
medicína

Hypnotické světy

499 Kč
449 Kč
Kardiologie v průběhu staletí -10%
Kardiologie patří k stěžejním oborům moderní medicíny, její historie však sahá hluboko do minulosti.
medicína

Kardiologie v průběhu staletí

495 Kč
446 Kč
Léčba bolesti -10%
Monografie našich předních specialistů v oboru algeziologie si klade za cíl poskytnout čtenáři přehledné a aktuální informace o problematice především chronické bolesti včetně jejích dopadů na pacienta...
medicína

Léčba bolesti

495 Kč
446 Kč
Metastazující kolorektální karcinom -10%
Cílem publikace je podat srozumitelný přehled o nových poznatcích v biologii, imunitě a diagnostice mCRC ve vztahu k existujícím a nově se objevujícím možnostem léčby.
medicína

Metastazující kolorektální karcinom

595 Kč
536 Kč
Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii -10%
Přes obrovské pokroky v poznání příčin psychiatrických poruch zůstává řada z nich stále obtížně léčitelná.
medicína

Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii

395 Kč
356 Kč
The Etiology of Mental Disorders -10%
While primarily intended for medical students studying in English, the textbook’s clear and straightforward presentation should make it useful to specialists in the fields of psychiatry and neuroscience, as well.
medicína

The Etiology of Mental Disorders

220 Kč
198 Kč
Imunodeficience -10%
Již třetí vydání úspěšné publikace je zcela přepracováno zejména v části primárních imunodeficiencí, kde od předchozího vydání došlo za více než 13 let ke zcela zásadním změnám.
medicína

Imunodeficience

499 Kč
449 Kč
Klinická propedeutika v urgentní medicíně -10%
Pregraduální i postgraduální učebnice je určena studentům ošetřovatelství, urgentní zdravotní péče (zdravotničtí záchranáři, sestry na oddělení emergency.
medicína

Klinická propedeutika v urgentní medicíně

499 Kč
449 Kč
Zobrazuji 11 - 20 z 206 položek
<< < 1 2 3 4 .. 21 > >>