Nejprodávanější tituly - červenec 2022 - magie

Praxe Horev - Klubu II
Quintscherova (a také trochu Lasenicova) Kniha géniů z roku 1931 je hermetické dílo obsahující praktický popis kompetencí 72 géniů Merkurské sféry, magické znaky géniů i protigéniů Merkura, géniů a protigéniů zodiaku a sadu talismanů Merkurské sféry.
magie

Praxe Horev - Klubu II

522 Kč
Zlatá kniha moudrosti
V edici Horev jako další svazek vychází kniha Františka Bardona s názvem Zlatá kniha moudrosti. Tento titul je určen hlavně pokročilým žákům a vedoucím hermetických kroužků, aby si v ní a díky ní mohli upřesnit své poznání.
magie

Zlatá kniha moudrosti

270 Kč
Magický deník Bardonova žáka
je jediným dosud zveřejněným dokumentem, který popisuje praxi vnitřní školy žáků Františka Bardona, tzv. kruhu Světla.
magie

Magický deník Bardonova žáka

324 Kč
Základy praktické magie
(1x)
Dnes již klasické dílo hermetických věd, literatury vztahující se k tajným učením o podstatě a příčinách věcí, určených pouze zasvěceným, mapuje danou oblast od základních pojmů, jakými je definice magie.
magie

Základy praktické magie

159 Kč
Bratrstvo Bílé lóže
Otakar Griese se v knize obrací ke svým bratrům, kolegům s jasným oslovením katechismu mravů a přirozenosti duchovního poznání, vysvětlujíc tak základní myšlenky okultismu, míříc však i k hlubší podstatě.
magie

Bratrstvo Bílé lóže

90 Kč
Magie pro pokročilé
(1x)
Magie pro pokročilé volně navazuje na autorovu dříve vydanou knihu Magie. Některá témata jsou zde rozšířena a prohloubena, na jiná nabízí trochu jiný pohled, a objevují se zde ovšem i témata nová.
magie

Magie pro pokročilé

450 Kč