Nejprodávanější tituly - srpen 2022 - medicína

Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci
Záměrné sebepoškozování je formou sebepoškozujícího chování. Stejně jako zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, přejídání se a hladovění může sloužit jako strategie zvládání zátěže, technika navození relaxace, únik od bolestivé reality...
medicína

Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci

237 Kč
Bulimie
(1x)
Mentální bulimií trpí v České republice každá dvacátá dívka. První náznaky tohoto psychického onemocnění můžeme vysledovat již u dívek kolem čtrnáctého roku věku.
medicína

Bulimie

169 Kč
Česko-anglický stomatologický slovník
Tento slovník logicky doplňuje svého anglicko-českého předchůdce. Tato moderní publikace poslouží při překladech českých odborných textů do angličtiny (metody, techniky, nástroje, materiály...), lze ji využít pro komunikaci mezi stomatologickým personálem.
medicína

Česko-anglický stomatologický slovník

251 Kč
Speciální psychoterapie
Emoce doprovázejí lidskou bytost po celý její život. Podílejí se na formování osobnosti člověka a jeho vztahů. Jsou důležitým vnitřním regulativem chování, čili přispívají k naší aktivní i pasivní adaptaci.
medicína

Speciální psychoterapie

390 Kč
Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě
Jedním z nejstarších principů péče o dítě je ochrana a pomoc dítěti a uspokojování jeho základních potřeb při uvědomění si jeho vývojové proměnlivosti a zvláštní zranitelnosti.
medicína

Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě

212 Kč
Sexuální zneužívání dětí
V ojedinělé původní knize přední čeští odborníci psychiatrům, psychologům, právníkům, kriminologům a dalším čtenářům z řad odborné veřejnosti osvětlují na základě nejnovějších poznatků fenomén sexuálního zneužití.
medicína

Sexuální zneužívání dětí

314 Kč
Tělesné tresty dětí
Publikace seznamuje čtenáře s přesným vymezením pojmu tělesného trestu dětí a jeho forem včetně identifikace tělesného týrání. Na základě výsledků výzkumu popisuje četnost a specifika tělesných trestů užívaných v české rodině a škole.
medicína

Tělesné tresty dětí

110 Kč
Zobrazuji 171 - 180 z 177 položek
<< < 1 .. 16 17 18