Nejprodávanější tituly v roce 2022 - média a komunikace

Lege artis v medicíně
Předkládaná publikace je dalším dílem spojeným se sérií publikací na téma „Etika a komunikace v medicíně“. Jedná se o monografickou publikaci, která skládá fakta, poznatky a názory významných reprezentantů daných oborů.
média a komunikace

Lege artis v medicíně

305 Kč
Literatura a média -10%
(1x)
Rámcovým tématem je vztah literatura médií, přičemž pojem média je chápán v nejširším slova smyslu. Úvodní text se věnuje transpozici evangelijní zvěsti do písemného kódu helénského světa.
média a komunikace

Literatura a média

199 Kč
179 Kč
Muzea a galerie
Monografie se zabývá otázkou, jaký je vztah lidí k muzeím, památkám a výtvarnému umění. Jednotlivé kapitoly se blíže zabývají tím, s čím vším zájem o muzea a výtvarné umění a ochota navštěvovat jejich prezentace může souviset.
média a komunikace

Muzea a galerie

69 Kč
Umění úspěšné komunikace
Díky této ojedinělé knížce se naučíte úspěšně komunikovat s druhými lidmi, jednat otevřeně a zároveň empaticky naslouchat a nalézat řešení, která ocení obě strany.
média a komunikace

Umění úspěšné komunikace

144 Kč
Mediální komunikace pro management
Cílem této knihy je seznámit vás s vlastnostmi masových médií, s postupy a cíli novinářů a s jejich pracovními nástroji, připravit vás na komunikaci s nimi.
média a komunikace

Mediální komunikace pro management

195 Kč
Politika a média v konzumní společnosti -10%
Publikace si klade za cíl mapovat, analyzovat a popsat dosud známé procesy provázanosti mediální komunikace s veřejnou politikou.
média a komunikace

Politika a média v konzumní společnosti

149 Kč
134 Kč
Prezentace v marketingových komunikacích
Kniha obsahuje základní definice prezentačních dovedností z hlediska talentu, disciplíny a technik. Přináší systém plánování a organizace prezentace, analyzuje cílovou skupinu, které je obsah prezentace určen, doporučuje prezentační nástroje a pomůcky.
média a komunikace

Prezentace v marketingových komunikacích

254 Kč
Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě -10%

Cílem práce je prozkoumat vizuálněobrazné prostředky s představou o jejich neustálém strukturním prohlubování od jejich prapočátků v úsvitu vizuálního vyjadřování lidstva až k vlivu nových médií.

média a komunikace

Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě

240 Kč
216 Kč
Arogance -10%
Vzrušující pokračování bestselleru "Jak novináři manipulují" vypráví příběhy o reportérech ze zpravodajských organizací, kteří více dbají na svou politickou korektnost než na objektivitu reportáží předkládaných veřejnosti.
média a komunikace

Arogance

150 Kč
135 Kč
Kdo řídí internet -15%
Tato kniha vypráví příběh o Internetu, který v 90. letech 20. století začal narušovat moc jednotlivých státních správ, a následném boji vlád o ovládnutí nového média. Je to také příběh smrti snu o kyberkomunitách, které si vládnou samy.
média a komunikace

Kdo řídí internet

298 Kč
253 Kč
Zobrazuji 91 - 100 z 103 položek
<< < 1 .. 8 9 10 11 > >>