Recenzent

Hana Adamovská

Velké dějiny zemí Koruny české - Stát

Velké dějiny zemí Koruny české - Stát

Velké dějiny, tématická řada STÁT, splnily to, co jsem od nich očekávala. Podaly mně srozumitelným, jasným a zřetelným způsobem přehled o vývoji státního mechanismu od středověku až do 90. let. Plastickým dojmem působí především vhodně zvolené mně dosud neznámé fotografie. Kniha...
Více