Recenzent

Hrstka Jiří

Vzpomínky/sny/myšlenky C. G. Junga

Vzpomínky/sny/myšlenky C. G. Junga

C. G. Jung je sice v seznamu nejvýznamnějších psychologů ve Wikipedii až na 23. místě, ale celek jeho díla je monumentální. Psychologie se vyvinula do mnoha směrů, často soupeřících a jeho přístup k psychoanalýza je jedním z mnoha směrů....
Více
Evoluce svým vlastním tvůrcem

Evoluce svým vlastním tvůrcem

V dnešní době drolení vědních oborů na stále užší specializace navrhuje kniha systematiku chápání vývoje mikrosvěta až po celý vesmír včetně komplexity živé přírody. Enormní rozsah informací je podán populární a čtivou formou. Hlavní...
Více
Rozvrat

Rozvrat

Předešlá Jaredova kniha "Svět, který skončil včera" mne velmi zaujala a velká očekávání od novinky se splnila. Kniha "Rozvrat" specifickým způsobem pojednává o krizích a jejich řešení. Na příkladu krizí v osobním životě...
Více
Řím

Řím

Celkem náhodou jsem se svými vnoučaty (8, 10, 11 let) objevil sérii knih Veroniky Válková seznamující s různými historickými obdobími a osobnostmi. Knihy jsou v jistém smyslu "fantasy" o výpravách dvanáctileté Báry do různých časů...
Více
Japonsko

Japonsko

Celkem náhodou jsem se svými vnoučaty (8, 10, 11 let) objevil sérii knih Veroniky Válková seznamující s různými historickými obdobími a osobnostmi. Knihy jsou v jistém smyslu "fantasy" o výpravách dvanáctileté Báry do různých časů...
Více
Husité

Husité

Celkem náhodou jsem se svými vnoučaty (8, 10, 11 let) objevil sérii knih Veroniky Válková seznamující s různými historickými obdobími a osobnostmi. Knihy jsou v jistém smyslu "fantasy" o výpravách dvanáctileté Báry do různých časů...
Více
Karel IV. - slavný český král

Karel IV. - slavný český král

Celkem náhodou jsem se svými vnoučaty (8, 10, 11 let) objevil sérii knih Veroniky Válková seznamující s různými historickými obdobími a osobnostmi. Knihy jsou v jistém smyslu "fantasy" o výpravách dvanáctileté Báry do různých časů...
Více
Teilhard de Chardin

Teilhard de Chardin

Dílo jezuity Teilharda de Chardin je v současném světě velmi aktuální. Tato kniha dává ucelený pohled na jeho složitý život balancující mezi věrností vědeckému poznání a věrnosti jezuitskému řádu. Jeho životní příběh přitom dokresluje velmi...
Více
Hermeneutika jako teorie porozumění

Hermeneutika jako teorie porozumění

Pozoruhodná kniha vysvětlující oblast humanitních věd dle mého názoru bohužel opomíjenou. Petr Pokorný nabízí tři vzájemně se doplňující pohledy: učebnicový souhrn, soubor prací dalších autorů k chápání hermeneutiky ve vztahu k filozofickým...
Více
Řád času

Řád času

Po Rovelli knize Realita není čím se zdá doplňuje Řád času pohled na strukturu a chování vesmíru. Kniha je rozdělena do tří částí. V první autor vyvrací běžné chápání času jako trvale plynoucího kontinua od minulosti do budoucnosti s...
Více
Kniha o Baltimorských

Kniha o Baltimorských

Po dlouhé době jsem místo čtení odborných knih sáhl po beletrii a kniha přesně splnila mé očekávání. Není to klasická rodinná sága, ale spíš psychologické zamyšlení nad chováním lidí a jeho příčinami. V něčem mi připomněla knihy Nečekaný...
Více
Realita není, čím se zdá

Realita není, čím se zdá

Kdysi jsem s nadšením přečetl knihu S. Hawkinga Stručná historie času vydanou již v roce 1988. Od té doby záplava popularizačních knih o mikrosvětě a makrosvětě nepolevuje. Roveliho kniha je ale výjimečná svou čtivostí a srozumitelností....
Více
Kapitoly z analytické filosofie

Kapitoly z analytické filosofie

Ve snaze získat povědomí o současné filozofii jsem narazil na pro mne nový směr analytické filozofie. K seznámení mi výborně posloužila kniha Jaroslava Peregrina. Text je pro neodborníka dost náročný, ale lze knihu využít selektivně. Jako...
Více
Úvod do současné filosofie

Úvod do současné filosofie

Už dlouho jsem při svém přírodovědném vzdělání pociťoval deficit povědomí o tom čím se zabývá aktuálně filozofie. Přitom např. fyzika, evoluční biologie, kognitivní vědy a nakonec i informatika se dnes dotýkají filozofických témat....
Více
Návrat ke Stromu života

Návrat ke Stromu života

Knihu bych doporučil všem kdo se domnívají, že evoluční teorie počínaje Darwinem nejsou pro křesťanské věřící akceptovatelné. Církevní hierarchie bohužel dlouho tyto myšlenky odmítala ke své škodě. M. O. Vácha střízlivě vysvětluje aktuální...
Více
Osm teorií náboženství

Osm teorií náboženství

Nebudu opakovat popis obsahu jak je velmi seriózně uveden v recenzi Jana Lukavce (včetně širších komentářů a odkazů na v knize neuvedené skutečnosti). Chtěl bych knihu velmi doporučit ne jen studentům souvisejících oborů, ale komukoli kdo...
Více
Hledá se hvězda

Hledá se hvězda

Skvělá knížka pro děti. Četl jsem vnoučatům asi třikrát a sám byl napnutý a bavil se. Knížka je trochu detektivní, trochu dětsky "zamilovaná", taky mravoučná a vtipná. Zlo je odhaleno a potrestáno, ale nejde to bez boje a obětí. Doufám, že Lenka Brtodacká co nejdříve napíše další takovou knížku.
Homo Deus

Homo Deus

Harariho kniha Sapiens mne velmi zaujala a tak jsem, po jistém váhání (následné knihy tohoto typu často jen recyklují obsah první) koupil a přečetl i tuto. Přečtení mne stálo jisté úsilí, protože poměrně záhy jsem si začal klást otázku...
Více
Tři svíce za budoucnost

Tři svíce za budoucnost

Obdivuji Václava Cílka pro jeho schopnost tvořit texty s v širokém záběru pojeném jen jakoby okrajově jeho vědeckou profesí. V tomto sborníku dal dohromady 38 dalších autorů na téma přicházející krize našeho světa. Nejde o katastrofické...
Více