Recenzent

Tomáš Studený

Kódování paměti

Kódování paměti

Práci Lynne Kelly sleduji dlouho prostřednictvím jejího blogu (lynnekelly.com.au) - rozhodně můžu doporučit. Mimo jiné přišla s originální a přesvědčivou hypotézou ohledně toho, k čemu sloužilo Stonehenge - jako paměťový palác kultury jeho stavitelů.