Recenzent

Adéla Hudáková

Fonetika a fonologie současné španělštiny

Fonetika a fonologie současné španělštiny

Kniha obsahuje veškeré informace k tématu, je však hodně nepřehledná.