Recenzent

ales cermak

Rukověť urbanismu

Rukověť urbanismu

Rukověť urbanismu

Urbanismus pokládáme za jeden z nejtěžších oborů, který existuje. Architekt to nemá rovněž snadné, ale obecně platí, že urbanista vyzrává pomaleji, míra rizik, do kterých vědomě i nechtěně vstupuje, je řádově...
Více