Recenzent

Marie Macková

Deset přikázání

Deset přikázání

Krásné, moudré, aktuální pohled na staré známé věci. Přesvědčivé podání Josefa Sommra.