Recenzent

Julek

Tichý dech

Tichý dech

Vážený pane doktore,
jsem moc rád, že jsou v této krásné, byť poněkud morálně raněné, zemi mezi námi rodáci Vašeho zrna. Jsem na Vás hrdý a moc bych si přál, aby všichni naši vnukové sami dokázali přehodnotit názor na uměle...
Více