Recenzent

Vítek Josef

Auschwitz a spojenci

Auschwitz a spojenci

Upřímně můžu říci, že jsem dočetl jednu z nejhorších knih v mém životě. Nikoliv svou kvalitou, ale námětem. Jedná se o publikaci, která popisuje holocaust a pronikání informací o perzekucích Židů na Němci okupovaných územích. Je to opravdu...
Více
Desatero smyslů

Desatero smyslů

Další zajímavá kniha z edice Dokořán nás tentokrát zavede do světa zvířat. Myslím, že pro milovníky přírody je to ideální čtivo, protože o mnoha zvířatech jsem ani nevěděl, že existují, natož co všechno dovedou.

Publikace je de...
Více
Mytologie Slovanů

Mytologie Slovanů

Nové vydání starší publikace upravené dle autorovy pozůstalosti. Kdo byl Perun, jako byl slovanský „Olymp“ a jaký byl jeho původ? Zachovalo se něco z dávných dob v řeči Slovanů, či snad v jejich zvycích? Bohové, nižší bohové, kultovní...
Více
Život s Hitlerem

Život s Hitlerem

Zajímavá kniha, rozhodně. Interesantní studie o stavu liberalismu ve Třetí Říši. Mohl být liberalismus alternativou Hitlerovi? Nebo snad to mohla být síla, která by překazila vzestup nacizmu? Podle autora pravděpodobně ne, protože mimo jiné...
Více
Moskva - Třetí Řím

Moskva - Třetí Řím

Pamatuji si velmi živě, když jsem byl na souborné zkoušce ze Středověku a na část o východní Evropě jsem měl zkoušejícího Pavla Bočka. Byl jsem ještě jinoch a netušil jsem, že je to na středověký Východ u nás kapacita. Východ navíc nikoho...
Více
Národní hrdinové - židovské oběti

Národní hrdinové - židovské oběti

Rozbor vnímání holocaustu v poválečných dějinách. Tak by se dala publikace krátce charakterizovat. Avšak problematika je to velmi rozsáhlá. Jedná se tedy spíše o úvahy a též případovou studii na příkladu Terezína.

V první...
Více
Poslyš vyprávění z časů tvých otců

Poslyš vyprávění z časů tvých otců

Jde o rozbor čtyř klasických vyprávění ze starověkého Egypta. Lyrika tisíce let stará může být myslím dobrý lékem na pošramocenou víru v člověka. Narativních textů ze starého Egypta není mnoho dochovaných, ještě méně je těch poměrně...
Více
Kyslík

Kyslík

Edici Dokořán mám rád. Zpřístupňuje vědu pro „nevědce“. Tentokráte o kyslíku.

Kniha začíná několika kapitolami řazenými chronologicky, které mapují „historii“ vývoje kyslíku od počátků země až do stávajícího množství v atmosféře...
Více
Mor, flagelanti a vraždění Židů

Mor, flagelanti a vraždění Židů

Po dlouhé době dočkali jsme se, chtělo by se říci. Klasická práce „legendy“ české historiografie mapující podobu krizí ve 14. století a jejich dopady na tehdejší společnost. Původně jsem měl z této monografie trochu strach ze dvou důvodů....
Více
Na vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví

Na vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví

Tohle bylo zajímavé a příjemné čtení. Mám knihy Martina Nodla rád, a ačkoli toto není monografie, je příjemné číst jeho myšlenky, či spíše názory na některé problémy a směřování naší historiografie. Některé jsou obecnějšího charakteru, jiné...
Více
Hranice v krajinách

Hranice v krajinách

Evu Semotanovou znám již z doby, když jsem ještě blahé paměti studoval na Historii a byla vedoucí mé bakalářky. Když jsem tedy zřel knihu s jejím jménem, říkal jsem si, že to musím zkusit, ačkoliv jsem si všiml, že je to má „oblíbená“...
Více
Odboj, nebo provokace?

Odboj, nebo provokace?

Tato publikace se zabývá provokacemi vedenými STB po válce a infiltrováním protistátních skupin 3. odboje. První zásadní kapitola pojednává o „mjr. Králi“, jinak Vlastislavovi Chalupovi. Jehož příběh od počátku, až když nakonec ze zahraničí...
Více
Jehuda Leva ben Besalel - Maharal

Jehuda Leva ben Besalel - Maharal

Jak sám autor v úvodu píše, cílem knihy je: „pokus o formulaci teze, podle níž je Maharalovo dílo jako celek, reakcí na pocit ohrožení plynoucí z nových objevů […], vzájemné propojení komponentů rabínské teologie […] a aplikace do vnitřně...
Více
Obvinění z Dachau

Obvinění z Dachau

Název této knihy mě zaujal a očekával jsem něco souvisejícího přímo se stejnojmenným koncentračním táborem. Jak jsem po pár stranách zjistil, kniha se zabývá procesy s válečnými zločinci druhého řádu, které se příhodně v prostoru tou dobou...
Více
Víra a nevíra ve stínu továrních komínů

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů

Téma této knihy je neobvyklé. Je jím religiozita mezi dělnictvem. V duchu marxistického světonázoru měl být proletariát sekulární a nosný spíše k myšlenkám anticírkevním. Jak už to tak ale bývá, pravda však byla trochu někde jinde. Nejen o...
Více
Bludiště pravé víry

Bludiště pravé víry

14 vybraných statí tohoto předního historika nás přivádí povětšinou do společnosti kacířů a inkvizice. Jak z názvu knížky vyplývá, cesty té pravé víry byly někdy více než křivolaké a stávalo se, že hranice mezi svatým poutníkem a heretikem...
Více
Milníky moderních českých dějin

Milníky moderních českých dějin

Šestice milníků moderních dějin, několik známých „osmičkových“ letopočtů. Co se dělo, proč krize nastávaly a čím pokračovaly? Jaké nánosy na nich ulpěly? I to odkrývá tato publikace. Úvodní krize z roku 1848 byla pro mě trochu náročnější,...
Více
Obrazy nepřítele v Československu 1948 - 1956

Obrazy nepřítele v Československu 1948 - 1956

Jak sama autorka hned v úvodu této spíše útlé knížky říká, nemá ambice syntézy. Jedná se o příspěvek do debaty tohoto „módního“ tématu.

Začínáme základním vymezením pojmů a poté osmistupňovým procesem konstrukce obrazu nepřítele....
Více
První nacista

První nacista

O této postavě německých dějin 20. století jsem měl jen zběžnější povědomí, anžto druhé světové války se již nedožil a z první jsem měl radši jen letadla než pozemní jednotky zakopané na „pár“ metrech, jimž ale na německé straně tento muž...
Více
Osada na pahorku

Osada na pahorku

Román z prostředí židovské osady na okraji pouště a Izraele je podařený. Je to velmi dobře popsaný kaleidoskop postav, spíše postaviček, které bojují s mnohými příkořími, vyrovnávají se s různými problémy, prožívají své rozličné lásky,...
Více
Do temnoty

Do temnoty

Anžto už mám několikero podobných knih za sebou, tušil jsem, že to nebude snadné čtení, a tak nějak ji podvědomě stále odsouval. Hlavní postavou je Franz Stangl, vedoucí vyhlazovacího tábora v Treblince. Po tomto úvodu je asi zřejmé, kterým...
Více
Zdeněk Brtnický z Valdštejna

Zdeněk Brtnický z Valdštejna

Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Monografie nesoucí název tohoto šlechtice žijícího většinu života před Bílou Horou. Gró knihy vychází hlavně z jeho deníkových záznamů.

S deníky je ovšem trochu problém, vzhledem k jejich...
Více
Každodenní stalinismus

Každodenní stalinismus

Myslím, že ten kdo má alespoň nějaké povědomí o historii Ruska, tak trochu tuší, že stalinismus není úplně synonymum pro blahobyt a šťastný život. Přesně o tom je tato monografie.

Pojednává o každodenním životě lidí ve Stalinově...
Více
Vybledlá krajina s kopci

Vybledlá krajina s kopci

Abych si zase trochu „odpočinul“, po Malíři pomíjivého světa jsem vzal po delší době stejného autora. Spíše než román, jedná se o prózu, rozsahem kratší. Avšak musím říct, že ač je to pochopitelně velmi subjektivní věc, líbila se mi asi o...
Více
Konec Přemyslovců

Konec Přemyslovců

Je to možná trochu otřepaná analogie, ale myslím, že se v určitém smyslu dá historiografie přirovnat ke stromu. Jako v různých oborech, i tady potřebujete pevný kmen, který unese silné větve a na nich, případně mohou uzrát nějaké chutné...
Více
Architekti dlouhé změny

Architekti dlouhé změny

Sborník s příspěvky několika autorů, popisující „manažery“, kteří se různým způsobem s různou vahou podíleli na transformaci života lidí po roce 89.

Jak už tomu u sborníků bývá, ne všechny studie asi zaujmou každého. Za mě...
Více
Svěcení jara

Svěcení jara

Podle titulu, který odkazuje na baletní představení uvedené v roce 1913, je i kniha rozdělena do tří částí (aktů). Vše začíná premiérou moderního ruského Svěcení jara. Předválečná Paříž ohromená, ale taky uražená ruským představením, které...
Více
Na obranu historie

Na obranu historie

Co je pravda? Existuje vůbec historická pravda? Může historie odpovědět na otázky minulosti pravdivě? Jaké je směřování a jaké jsou problémy a rozpory moderní západní historie. Jak k ní zkrátka jako takové přistupovat. A co je potřeba v...
Více
Narcis a miazma

Narcis a miazma

Dějiny čichu, ale i puchu. Možná snad spíše zpráva o vnímání vůní ať už pozitivních, či spíše negativních ve Francii 18. až 19. století.

V době osvícenství a posléze pak v 19. století prošla percepce pachů zajímavými proměnami....
Více
Umělci za Hitlera

Umělci za Hitlera

Mnoho lidí, mě nevyjímaje, má kladný vztah k moderně. Jak se ale žilo modernistickým umělcům ve Třetí říši? Taková by mohla být základní otázka této zajímavé monografie. Dělí se do tří částí. Hlavní je druhá a třetí, kdy část druhá...
Více
Modrá. Dějiny jedné barvy

Modrá. Dějiny jedné barvy

Jaká byla cesta modré barvy od nepříliš používané, ba barbarské až po nejoblíbenější barvu dnešní doby? Vždyť přece nebe je modré a voda taky..? No, zhruba do 13. století byla voda spíše vyobrazována jako zelená. A definitivně modrá vyhrála...
Více
Na uranu záleží!

Na uranu záleží!

Věděli jste, že na gram radia je potřeba zhruba dvou tun uranové rudy? Nebo že zažité oslovení „mukl“ pro politické vězně znamená Muž Určený K Likvidaci..?

Kniha, jak název prozrazuje, pojednává o de facto zásadní strategické...
Více
Cesta k nesvobodě

Cesta k nesvobodě

Putin a Trump. Už když jsem si pročetl anotaci této knihy a něco ve smyslu, že je to „odhalující“ a „bestseller“ a tak podobně, tušil jsem. Nicméně, jak vždycky říkám, není možné zakopat se na svých pozicích a nenahlédnout i do jiných...
Více
Medvěd

Medvěd

Jaká byla cesta od prvních vyobrazení medvěda na stěnách pravěkých jeskyní do podoby dnešních plyšáků? I takovou otázku si po přečtení této knihy můžete položit. Medvěd procházel dějinami od nepaměti. Zhruba do 10. až 12. století byl...
Více