Recenzent

Jaroslav Martínek

Úsvit

Úsvit

Vynikající dílo pravdivě hodnotící současný stav ČR a jeho příčiny. Návrh textu nové ústavy s vloženými vysvětleními a zdůvodněním textu musí být všem srozumitelný a lehce pochopitelný. Vřele doporučuji nejširší laické i odborné veřejnosti,...
Více