Recenzent

Thorovská Klára

Nesnesitelná lehkost bytí

Nesnesitelná lehkost bytí

Jediná výjezdní dovolená na Korsice a cestou mi známí půjčili Kunderovu Nesnesitelnou lehkost... Nejenže to bylo výborné, ale aktuální kontext to umocnil.