Recenzent

Hanák Vladimír

Liška Bystrouška

Liška Bystrouška

Jedna z nejkrásnějších, ne-li vůbec nejkrásnější knížka mého dětství.
Politizující kovář Karla Purkyně

Politizující kovář Karla Purkyně

Neuvěřitelně mizerné, téměř nečitelné reprodukce obrazu Politizující kovář, kterému je tato monotematicky zaměřená kniha věnována, paradoxně dobře ilustrují to, co lze od této útlé knížky očekávat. Autor se neopírá o vlastní vidění....
Více
Kinetismus

Kinetismus

Pešánkův „Kinetismus“ byl poprvé vydán po značném úsilí v r. 1941. Text vznikal ve 20. letech a v první verzi byl dokončen v r. 1927. Současný reprint s doslovem Tomáše Pospiszyla vyšel téměř 50 let po autorově smrti. Zdeněk Pešánek zde...
Více
Hudba, která si neříká Krautrock

Hudba, která si neříká Krautrock

Knihu napsal aktivní hudebník, inklinující k undergroundu, navíc poučený kunsthistorií. Zaměřuje se na vybranou (podstatnou) výseč krautrockové scény a netají se tím, že je to výběr podle jeho vkusu. Nezařadil soubory jako Gila (?!),...
Více
František Hudeček

František Hudeček

Strohý text Jiřího Machalického co do rozsahu i obsahu. Ve srovnání s více než 40 let starou publikací Evy Petrové působí dojmem nezúčastněného pozorovatele. To, co Petrová nadšeně nazvala fantazií z nejtvrdší ocele, Machalický suše...
Více