Recenzent

Miroslav

Koncept kontinua

Koncept kontinua

Tato kniha byla jedním z impulzů pro vytvoření Programu na podporu rozvoje mozku dětí již od raného věku, který v sobě slučuje nejnovější poznatky výzkumu mozku a možností rozvoje malých dětí a výsledky bádání Jean Liedloffové v praxi....
Více