Recenzent

sabhor

Paměť a dějiny

Paměť a dějiny

Říká se, že dějiny píší vítězové. To ale předpokládá, že vítězové umí psát, a ne vždy je tato podmínka splněna. Pak se vítězové učí psát od poražených a od nich mají také povědomost o tom, jak dějiny falšovat. Dělají to přesně tak, jak je...
Více
Už je zítra? Aneb jak pandemie mění Evropu

Už je zítra? Aneb jak pandemie mění Evropu

V odborné literatuře bývá zvykem argumentovat - fantazírování se přenechává jiným. Profylaktická opatření při šíření vysoce nakažlivé nemoci jsou vhodná, žádoucí a nutná, neříkají ale nic o jakési "mystické povaze hranic" (to má...
Více
Kundera

Kundera

Proč uvádí Kosmas v medailonku autora "přední český spisovatel"? Tím se stal svým ubohým parazitováním na práci jiných a vytvářením ideologicky předpojatých pavzorů à la bří Mašínové? Litera za Zatím dobrý byla něco na způsob...
Více
Svět včerejška

Svět včerejška

"Ptáme-li se, proč Evropa v r. 1914 šla do války, nenalezneme jediný rozumný důvod. Nešlo o žádné ideje... Neumím to vysvětlit jinak, než jako tragický důsledek vnitřního dynamismu, který se nakupil za čtyřicet let míru a chtěl se...
Více
Herderova filosofie kultury

Herderova filosofie kultury

Herderovy texty nejsou jednoznačné filosoficky a už vůbec ne nábožensky tak, aby o sobě mohl kdokoli prohlásit, že podal "syntetické znázornění myslitelského odkazu" tohoto autora. Autor postupuje výběrově, jeho selekce závisí na...
Více
Diskursivní teorie liberální demokracie

Diskursivní teorie liberální demokracie

Z odborného hlediska neúspěšná práce, v které se původní záměr průkazu liberální demokracie obrací v legitimizaci (neo-)liberální destrukce demokracie. Jako v dalších dílech posledních let i zde oživuje autor iluze pozdní moderny, od...
Více
Vladař

Vladař

Jedna ze základních knih evropské kulturní historie, která vysvětluje rozdíl mezi politickou správností a vším ostatním, co do politiky nepatřilo a nepatří (morálka, pravdivost, slušnost, férovost, atd.). Možná bychom měli začít chápat, co...
Více
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

Toto dílo ocení zejména koučky přes šťastný život, kterým se zpravidla nepodařilo dostudovat bakalářský stupeň kulturálních studií či nějaké podobné ´vědy´. Určitě si budou rozumět také s vysoce kvalitní češtinou překladu: zdá se vám, že...
Více
Vyměřování Německa

Vyměřování Německa

Kniha, kterou je nezbytné číst, studovat, domýšlet a pamatovat na její zjištění, pokud usilujeme o pochopení němectví v době, o níž mluví, stejně jako v době, z jejíž hledisek soudíme - mnohem raději o jiných než o sobě.