Recenzent

hariprasad

Co vyprávějí šumavské smrčiny

Co vyprávějí šumavské smrčiny

která je přístupná širší veřejnosti. Poutavým a přitom srozumitelným způsobem ozřejmuje specifické podmínky biotopu smrkových porostů na Šumavě, životní cyklus lýkožrouta a jeho symbiózu se smrkem. Přestože se s některými závěry se dá...
Více