Recenzent

PK

Volyň 1943

Volyň 1943

Hlavním tématem knihy polského historika a oceňovaného popularizátora dějin Grzegorze Motyky (nar. 1975) jsou masakry Poláků, které se odehrály v létě roku 1943 na Volyni a následně v roce 1944 v Haliči. Motyka proto operuje s termínem...
Více
Šéf štábu obrany národa

Šéf štábu obrany národa

Monografie Tomáše Jiránka o generálu Kudláčkovi je napsána mimořádně čtivě a Kudláčkův neklidný život v dvacátém století může oslovit i širší čtenářskou obec. Zároveň se jedná o kvalitní vědeckou práci-biografii, která bude zajisté užitečná...
Více
Legenda o Ostojovi

Legenda o Ostojovi

S monografií s názvem Legenda o Ostojovi od Zdeňka Smetánky, zakladatele moderní české středověké archeologie a předního odborníka na život středověké vesnice, se český čtenář nesetkává poprvé. První vydání této knihy vyšlo v roce 1992 v...
Více
Člověk na Moravě v první polovině 20. století

Člověk na Moravě v první polovině 20. století

Kniha nebo spíše sborník Člověk na Moravě v první polovině 20. století navazuje na vydání úspěšné publikace z roku 2004, Člověk na Moravě 19. století. Podobně jako v minulém svazku si dali editoři za cíl představit širokou sociální a...
Více
Zapomenutá elita

Zapomenutá elita

Předkládanou knihu o "zapomenuté elitě" je třeba považovat za první plnohodnotnou soubornou práci o čs. válečné diplomacii vůbec. Zde je třeba zdůraznit, že to byli právě vojenští diplomaté: styční důstojníci, vojenští zmocněnci,...
Více
Gestapo za druhé světové války

Gestapo za druhé světové války

Přestože dílo editorů – univerzitních profesorů Paula a Mallmanna vyšlo v německém Darmstadtu již v roce 2000 a někteří čeští historici na něj ve svých pracích již dříve odkazovali, širší veřejnosti zůstala tato cenná kniha prakticky...
Více
Češi, české země a velká válka 1914-1918

Češi, české země a velká válka 1914-1918

Kniha, jejíž autorem je profesor Ivan Šedivý současný ředitel ústavu českých dějin FF UK je v pravém slova smyslu syntézou. První světovou válkou, z pohledu českých dějin se autor zabývá poměrně dlouho, a tak není divu, že se po mnoha...
Více
Dějiny Austrálie

Dějiny Austrálie

Ve známé a oblíbené ediční řadě „Dějiny států“ z produkce Nakladatelství Lidové noviny již vyšly desítky titulů. Syntézy z této řady jsou velmi populární, a proto je řada prací po vyprodání nákladu pravidelně dotiskována. Podobně tomu bylo...
Více
Elita armády

Elita armády

Autor, vědecko-výzkumný pracovník VHÚ Bratislava Alex Maskalík, na sebe vzal nesnadný úkol – zpracovat biografické profily všech čs. generálů. Tedy nejen vojenských, ale i civilních osobností, které byly v letech 1918–1992 jmenovány...
Více