Recenzent

Přemek

Toulky českou minulostí 13

Toulky českou minulostí 13

Čím více se blížíme v híistorii k současnosti, tím je více pramenů k jejímu zkoumání. Rozmach elektronické komunikace tyto prameny ještě zmnožil, často na úkor jejich historické přesnosti. O to více je třeba práce k ověřování faktů. To se...
Více