Recenzent

Michal Frank

Varovné signály očkování

Varovné signály očkování

Podobná kniha na trhu rozhodně nechyběla. Autorka nereprezentuje současné vědecké poznatky, ale naopak prezentuje názory menšiny, která byla z velké části z vědeckého diskursu vyloučena z důvodu střetu zájmů ve výzkumu a souvisejícího...
Více