Recenzent

Daniel Martínek

Ctnost sobectví

Ctnost sobectví

Skvělá kniha. Morálka uctívání sebeobětování pro druhé v sobě obsahuje neřešitelný rozpor. Sebeobětování nelze dokonale realizovat, ledaže by člověk spáchal sebevraždu. Lidé, kteří se obětují pro druhé, nemohou během svého života nikdy...
Více