Recenzent

Tomáš - student historie

Vymítání všeho kacířstva

Vymítání všeho kacířstva

Strhující, geniálně vykonstruovaná antisemitsky pseudognostická literární mystifikace. Pojednává o protiheretickém díle tzv. církevního otce Hippolyta prakticky týmž způsobem, z kterého jej obviňuje v jeho tvorbě proti křesťanským heretikům...
Více
Příběh o povstání hada

Příběh o povstání hada

Tato kniha je poměrně tendenční. Lze uznat její tvrzení, že gnóze či gnosticismus je původním křesťanstvím, nicméně jen ve smyslu křesťanství ne jako původního učení Ježíše Krista, nýbrž jako ideologie z něj odvozené. To kniha ani tak...
Více
Ginza - Gnostická bible nazarejců II.

Ginza - Gnostická bible nazarejců II.

Tvrzení, že "celá nazarejská Ginza reprezentuje myšlení původního liturgického období lidských dějin", je sporné, protože co se tu má vlastně na mysli pod pojmem původního liturgického období? Může se jít ještě hlouběji do...
Více
Ginza - gnostická bible nazarejců I.

Ginza - gnostická bible nazarejců I.

Termíny mandejci a nazarejci nejsou vyloženě synonymní. Mandejci jsou jednou z nazarejských komunit, podobně jako byli esejci nebo therapeuti. Termín nazarejský se vztahuje k termínu nazarita, což je už ve Starém zákoně doložitelný...
Více