Recenzent

Kosilka

Koncept kontinua

Koncept kontinua

Kniha přináší spoustu bezva myšlenek a "výchovných" postupů které se dobře uplatňují v pralese u indiánů (odkud autorka čerpá), ale do našeho moderního světa se spoustou techniky, aut, průmyslu, přezaměstnaností rodičů... se přenést nedají.